Actualment, i segons dades de l’Institut Nacional d’Estadística, hi ha a Benicarló 5.368 persones joves d’entre 12 i 30 anys. Això suposa un 20% de la població benicarlanda, augmentant el percentatge fins al 30% si s’inclou la franja d’edat dels 30 als 35 anys dins la concepció de població jove.

Al municipi de Benicarló s’ofereixen diferents recursos per a la joventut, ubicats en espais dispersos dins la població. El centre d’informació i assessorament juvenil es troba al carrer Sant Francesc; Generacció, el recurs per a l’oci educatiu està al carrer de la Mar i la informació relacionada amb l’àmbit laboral s’ofereix a la Cambra Agrària, al carrer Cèsar Cataldo. 

Aquesta dispersió de recursos provoca confusió entre les persones joves usuàries originant diverses consultes i desplaçaments fins a trobar el lloc on s’ofereix el servei que necessiten. 

A la legislatura passada Compromís, des de la regidoria de Joventut, va apostar per un impuls de les polítiques juvenils, consolidant serveis ja existents i ampliant l’oferta d’altres, com cursos de formació o alternatives d’oci. «Una de les mancances més importants que ja vam detectar en aquell moment va ser la dels espais. La joventut no té un espai de referència propi que identifiquen com a seu», indica la regidora Marta Escudero. 

La necessitat d’un espai juvenil s’ha sol·licitat en diverses ocasions per famílies, col·lectius juvenils en cadascun dels processos participatius que s’han dut a terme des de l’Ajuntament per a l’elaboració de diferents plans estratègics. 

Marta Escudero, portaveu de Compromís assenyala que «atesa la necessitat que ja vam detectar en el seu dia, també a la demanda ciutadana, des de Compromís creiem que és necessari prioritzar la definició d’un espai juvenil estable que done resposta a totes aquestes necessitats d’un col·lectiu social nombrós a la nostra ciutat. 

Les últimes notícies que ens arriben des de l’equip de govern deixen entreveure que hi ha interés per mantenir els serveis juvenils oferits anteriorment i continuar oferint una oferta d’activitats per al jovent benicarlando. Per tant, pensem que és el moment idoni per fer un pas més dins d’eixa programació presentada i planificar també els espais on es durà a terme, amb la premissa d’aglutinar, facilitar l’accés i ampliar possibilitats.»

La proposta de Compromís Benicarló quant a espai juvenil és clara: l’edifici Irta reuneix totes les característiques i serveis per donar resposta a les necessitats juvenils. Cal recordar que al llarg de la legislatura passada es van regularitzar les condicions contractuals de l’espai, aconseguint un lloguer de 10 anys amb la Fundació Caixa Castelló, condició indispensable per poder dur a terme inversions i millores dins un espai que no és de titularitat municipal. 

«Quan vam analitzar les necessitats del jovent, vam veure de seguida que l’edifici Irta era l’espai ideal per dur-les a terme. La parcel·la disposa de zones verdes i zones esportives que es poden utilitzar per fer activitats a l’aire lliure, característiques que no tenen els actuals llocs on es fan activitats per a la gent jove. Així mateix, les instal·lacions tenen espais diversos que poden utilitzar-se per a cursos i tallers de cuina, zona d’audiovisuals o espais de reunió. A més, l’ús actual de l’espai per diferents entitats socials permetria el desenvolupament d’activitats intergeneracionals, que estan demostrant un gran èxit en les poblacions que les han iniciat. També seria una bona oportunitat per posar en marxa zones autogestionades pel mateix jovent, afavorint així l’autonomia d’un col·lectiu que massa vegades pateix l’adultocentrisme. El potencial d’Irta és enorme», assegura la portaveu. 

Per executar la proposta de Compromís Benicarló, són necessàries unes inversions bàsiques en el centre, junt amb els preceptius informes estructurals per comprovat l’estat de l’edifici. Així mateix, per tal de gestionar el projecte, cal personal tècnic estable dins l’àrea de joventut, per tal que puga planificar, programar i avaluar les accions necessàries. «Som conscients que per posar en marxa la idea, cal una inversió econòmica, tant en l’estructura i recursos de l’edifici com en personal professional. Per això vam fer la proposta al mes de novembre a l’equip de govern d’incloure una partida pressupostària per a les obres necessàries a l’Edifici Irta, així com una persona tècnica de joventut que puga dirigir tècnicament el departament», manifesta Marta Escudero.