La subvenció va ser atorgada el 2019 per la Conselleria de Polítiques inclusives per dotar de més recursos el servei d’atenció a domicili, un programa destinat a les persones amb dependència que tenen limitada l’autonomia per realitzar les activitats bàsiques de la vida diària i que requereixen atenció permanent. 

Les noves necessitats socials de les persones amb dependència va portar a la Conselleria de Polítiques inclusives a ampliar el programa d’atenció a l’autonomia d’aquest col·lectiu reforçant els serveis de proximitat a la ciutadania dins dels serveis socials bàsics. Per eixe motiu, va aprovar una línia de subvencions als ajuntaments per tal d’incrementar els serveis d’atenció domiciliària a les persones amb discapacitat. En el cas de Benicarló, la dotació econòmica rebuda per a complir eixe objectiu va ser de 25.000 €.

Al llarg de l’exercici passat, l’Ajuntament de Benicarló no va executar cap acció a càrrec d’eixa subvenció i el servei d’atenció domiciliària va continuar prestant-se sense cap increment en horaris del servei ni augment de personal especialitzat. 

Marta Escudero, regidora de Compromís és molt crítica amb aquesta situació i denuncia que «l’Ajuntament de Benicarló ho tenia tot a favor per executar la subvenció. A la legislatura passada vam constituir una borsa de treball d’auxiliars a domicili, i s’ha rebut de la Conselleria una subvenció de 25.000 €. Estaven tots els mitjans per dur a terme l’objectiu de la subvenció, el personal i els diners. No podem entendre el perquè d’aquesta inacció».

A més, des de Compromís es destaca la importància i la demanda d’aquest servei. «Aquest programa té una gran demanda dins el nostre municipi. Té la finalitat de garantir el màxim benestar de les persones usuàries dins el seu domicili, potenciant la seua autonomia i afavorint el contacte amb l’entorn proper. Aquest hauria de ser un recurs pel qual totes les administracions feren una aposta clara, ja que moltes vegades les famílies opten per centres residencials perquè no tenen altres alternatives.  El repte de les administracions és treballar per allò que la ciutadania demana, atencions centrades en la persona en el seu entorn, a la seua casa, sense perdre l’arrelament social i familiar que proporciona l’entorn quotidià», indica Marta Escudero. 

Segons assenyala Compromís Benicarló, amb la subvenció rebuda s’hauria pogut incrementar tant les hores d’atenció domiciliària a les persones que estan rebent el servei així com incorporar noves persones en situació de dependència dins el programa. 

El servei d’atenció domiciliària té un paper clau en la conciliació familiar i laboral. Moltes persones amb un familiar depenent a càrrec seu tenen molt complicat compatibilitzar horaris de feina amb l’atenció que necessita la persona amb dependència. El recurs oferit des dels Ajuntaments facilita d’una manera clara aquesta compaginació de tasques. 

«A més, podríem dir que és un servei amb un clar impacte de gènere. En un percentatge altíssim, són les dones qui assumeixen les tasques de cura i atenció de les persones majors i dependents, renunciant al seu treball o reduint la seua jornada laboral per poder atendre a les persones dependents de la família. Apostar per aquest tipus de programes és també apostar per la igualtat d’oportunitats, afavorint el desenvolupament ple de les esferes laborals i socials de qui més assumeix el pes de les cures dins les famílies, les dones», assegura la regidora de Compromís Benicarló.