Joan Manuel Ferrer, regidor del grup municipal Compromís a l’ajuntament de Benicarló, ha demanat que s’amortitze la plaça de viceinterventor al consistori. La petició es basa en que al 2008, quan es va crear, l’alcalde Marcelino Domingo va dir que quan es creara la plaça d’interventor, s’amortitzaria esta. “A data d’avui, l’alcalde no ha complit la seua paraula i Benicarló està pagant els elevats sous d’un Interventor i un Viceinterventor, amb la càrrega negativa que això suposa per a les arques municipals quan els mateixos sindicats reconeixen que no fan falta estes dos places al nostre ajuntament”.

Ferrer ha argumentat que tal i com consta en l’acta del ple extraordinari de pressupost del 2008, es va aprovar també la relació de llocs de treballs. Entre d’altres, recorda Ferrer, “la plaça de viceinterventor. Durant el debat, el regidor José Luís Guzmán va dir que la proposta va ser discutida pels sindicats”. I és que segons van concloure en aquell moment “entengueren que és excessiu el nombre de places d’habilitats estatals en l’àmbit econòmic”.

L’alcalde Marcelino Domingo contestava, tal i com consta en l’acta que “la creació de la plaça de viceinterventor té com a objecte consolidar i establir el lloc de treball d’interventor de tal manera que quan això es produïsca, es procedirà a la seua amortització”. En estos moments, recorda Ferrer, “el nou interventor ja ha pres possessió de la seua plaça pel que es fa més necessari que s’amortitze la plaça del viceinterventor”.

Joan Manuel Ferrer ha presentant esta petició a l’alcalde de Benicarló i davant la Junta de Personal i Comitè d’Empresa perquè siga coneixedora.