En una pregunta per escrit formulada pels regidors de Bloc-Compromís a l’Ajuntament de Benicarló sobre quants telèfons corporatius disposaven els regidors del equip de govern a l’ajuntament de Benicarló i quina despesa suposava per a les arques municipals, la sorpresa ha estat majúscula.

La resposta del PP ha estat donada 2 mesos després i no amb les factures sino amb un full de càlcul. “Amb la documentació que ens ha aportat l’Ajuntament hem pogut comprovar que entre quatre regidors s’han gastat mensualment des de gener a novembre més de 550€ en telefonia mòbil. Ens ha cridat l’atenció especialment la factura d’un regidor que sobrepassa els 200 euros en només un mes” ha assenyalat el regidor del Bloc-Compromís Joan Manuel Ferrer.

El regidor de Bloc-Compromís ha volgut donar a conéixer aquesta despesa per a informació de la ciutadania i ha manifestant que “de Bloc-Compromís ens sembla necessari fer sabedors als benicarlandos d’aquesta situació. No podem entendre com havent contractes econòmics amb tarifa plana d’internet, sms i telefonades incloses s’hagen hagut de pagar estes xifres tan desorbitades”.

Esta despesa de vora 550€ mensuals de mitjana, que recordem, correspon només als telèfons de 4 regidors, suposa un import anual per a l’Ajuntament de Benicarló de 6.672€. “Arran de la sol·licitud del Bloc-Compromís i després de destapar aquest malbaratament de diners públics, des de l’Ajuntament se’ns ha garantit que eixes línies ja han deixat d’estar operatives, cosa que no sabem si és certa ja que no ens han mostrat cap document que així ho demostre”.

“Pot semblar que 550 euros mensuals no són una quantitat excessiva però per exemple amb estos diners es podria haver financiat la teleassistència a més de 25 persones necessitades. Tenen diners per al que volen” ha conclòs Ferrer.