La nova senyalització, col·locada recentment incorpora els textos només en castellà i anglés, incomplint la normativa vigent en matèria lingüística i vulnerant els drets de les persones valencianoparlants.

Compromís Benicarló lamenta el retrocés quant a l’ús del valencià amb la instal·lació dels nous panells informatius a les platges de la ciutat. Aquests elements, on es detallen els serveis amb què compten els espais, normes d’ús i altres dades d’interés han deixat d’incloure el valencià dins les llengües de difusió, oferint les comunicacions només en castellà i anglés.

Marta Escudero, portaveu del grup municipal es mostrava molt decebuda amb aquest fet: «l’Ajuntament de Benicarló ha de vetllar perquè la normalització lingüística siga una realitat en tots els àmbits de la nostra societat i perquè es respecten els drets lingüístics de la ciutadania valencianoparlant d’acord amb la Llei d’Ús i Ensenyament del Valencià, l’Estatut d’Autonomia i la Constitució Espanyola. 

El valencià és l’idioma oficial del País Valencià junt amb el castellà i ambdós tenen per això la mateixa categoria, sense que cap estiga en oficialitat en un rang superior a l’altre. Som conscients que la cooficialitat real no es dona en molts casos, però no esperàvem mai trobar aquest rebuig cap a la nostra llengua per part de la mateixa administració governada pel partit socialista».

Aquest fet, asseguren des de Compromís, contradiu la legalitat vigent del Decret 145/1986 del Consell que disposa retolar en valencià la senyalització de carreteres, camins, carrers i serveis d’interés públic que depenen de les entitats locals. A més, aquesta situació, aniria en contra de l’ús normal i oficial del valencià, reconegut per l’Estatut d’Autonomia. 

La Llei d’ús i ensenyament del valencià del 1983, altra normativa que regula els drets lingüístics, determina que les administracions públiques, han de fomentar l’ús del valencià en totes les activitats administratives.

L’Ajuntament de Benicarló disposa d’un Reglament Municipal per a la Normalització Lingüística aprovat per unanimitat al 1992 que indica que la informació municipal que es genere des de l’Ajuntament haurà d’estar en valencià. «El nostre equip de govern ha tingut la impudicitat de saltar-se totes les normatives que fan referència a drets lingüístics» adverteix Escudero. 

La regidora de Compromís qualifica de deslleialtat lingüística l’actuació del PSPV: «la promoció de l’ús normal i oficial del valencià no és només un bé públic, és també un deure legal. Estem veient en el partit socialista de Benicarló el que pensàvem que no veuríem mai, els prejudicis cap a l’ús de la nostra llengua. 

Aquest és un cas clar d’autoodi lingüístic, de desconsideració cap al valencià. Sembla que al nostre consistori li avergonyeix retolar la informació turística en valencià. Potser li sembla inferior o és d’aquell pensar ranci que per a ser hospitalari al foraster cal parlar-li sempre en castellà. Tal vegada pensen que el valencià no té el prestigi ni la importància del castellà per expressar i transmetre la informació municipal. 

Ens fa molta llàstima que els nostres governants no vegen el valencià com el mitjà adequat per fer arribar el missatge i que retolar en valencià és garantia de qualitat. El turisme valencianoparlant valora molt trobar la informació en la seua llengua».

La formació política recorda amb consternació les campanyes de sensibilització i promoció del valencià engegades a la legislatura passada, quan Compromís va assumir la regidoria de Normalització Lingüística. 

«No ens resignem a retrocedir. Estem decidits a què el valencià tinga el lloc i l’ús que li correspon i no siga considerada com una llengua de segona, sinó de primera. La societat ha de fer del valencià part de la seua vida, no només dins l’àmbit privat, sinó també al carrer a la retolació institucional i les administracions públiques tenen l’obligació de promoure aquest ús i no fer el contrari, obstaculitzar-lo» assenyala la portaveu.