L’oferta laboral ha estat publicada pel mateix ajuntament i obeeix a les millores de caràcter social que ha oferit l’empresa al consistori en el moment de la licitació.

 

L’oferta de treball per a personal de l’àmbit de la construcció publicada aquesta setmana al web municipal indica que es necessita «personal masculí» en situació d’atur de llarga durada.

El lloc on treballarà aquest personal una vegada seleccionat serà al CEIP Marqués de Benicarló, en concret a les obres per impermeabilitzar la coberta del centre i reparar els paviments i els patis segons el projecte finançat pel Pla Edificant.

La regidora de Compromís Marta Escudero es mostra alarmada per la greu discriminació cap a les dones de l’oferta laboral: »es tracta d’un greu incompliment, no només del Pla d’Igualtat Municipal, sinó de tota la normativa autonòmica i estatal relativa a la igualtat entre homes i dones. Quan el requisit per poder accedir al treball és ser home es nega l’accés a les dones, independentment de la formació o experiència que tinguen en eixe camp. És un atac fulminant a la igualtat d’oportunitats, inadmissible per si mateix, però molt més greu quan es promociona des d’una entitat pública”

Curiosament, l’oferta de treball obeeix al compromís que l’empresa adquireix amb l’Ajuntament de Benicarló pel compliment dels criteris socials en el moment de la licitació. Concretament, i per tal d’obtenir més puntuació en el procés de licitació, l’empresa constructora va oferir contractar a un treballador de la construcció aturat de llarga durada. Aquest criteri va ser acceptat i valorat per la Mesa de contractació municipal.

«El que s’ha produït en aquest cas és una fallida generalitzada pel que fa a la igualtat de gènere. Són molts els departaments implicats en les obres del Pla Edificant, i no es pot admetre que en cap moment s’haja detectat la discriminació femenina fins al punt de fer-la pública en la pàgina web de l’Ajuntament», lamenta la regidora.

Tots els casos de discriminació laboral de les dones són denunciables, però aquest és especialment trist, per tractar-se d’una empresa contractada per l’Ajuntament i d’unes obres que s’han de dur a terme en un edifici públic. La portaveu de Compromís Benicarló adverteix que  «per una banda es treballen mesures per millorar la inserció laboral de les dones, però per altra s’accepta que una empresa contractada per a una obra pública les discrimine obertament»

La taxa d’atur de les dones és superior a la dels homes i el col·lectiu femení és considerat un dels més vulnerables quant a desocupació. Casos com aquest demostren que els prejudicis i els estereotips per motiu de gènere estan molt vius dins la societat i no s’accepta que una dona estiga igual de capacitada que un home per a determinades tasques, com el món de la construcció.

«Des de Compromís Benicarló exigim la retirada de l’oferta de treball discriminatòria, una major supervisió per tal d’evitar aquest tipus de situacions i el compliment del Pla Municipal d’Igualtat d’Oportunitats, on es detalla que ofertes de treball no han d’amagar cap discriminació directa ni indirecta per raó de sexe», conclou Escudero.