El trasllat del Centre de Salut Pública a un nou espai més adient, asseguraria, per una banda, el creixement i la projecció del servei. I per altra, deixaria íntegrament l’edifici actual per a usos municipals, de manera que, a més de la biblioteca municipal a la planta baixa, es podrien plantejar altres utilitats que ja han estat reclamades per la ciutadania benicarlanda

 

El passat dijous els regidors de Compromís a l’Ajuntament de Benicarló, Marta Escudero i Josep Lluís Segura, mantenien una reunió de treball a Benicarló amb la secretària autonòmica de Salut Pública, Isaura Navarro, i la directora general de Salut Pública i Addiccions, Ofèlia Gimeno.

En la trobada, es va destacar la importància del servei de  Salut Pública en la millora del benestar de la població, i la necessitat de disposar de recursos i partides pressupostàries adequades per poder prestar aquest servei. 

«Dins d’una societat han d’existir sistemes en la prevenció de la malaltia i la protecció, promoció i restauració de la salut, accions que fomenta i, sobretot, exerceix la Salut Pública. L’objectiu és millorar la qualitat de vida de la ciutadania mitjançant estratègies e intervencions concretes. Això vol dir que, amb una mala o inexistent Salut Pública, la qualitat de vida de la ciutadania disminuiria» ha comentat Isaura Navarro, secretària autonòmica.

És molt freqüent confondre atenció sanitària pública amb salut pública. Mentre que la primera té a veure amb l’atenció individualitzada que les persones reben dels serveis sanitaris públics per eliminar o pal·liar la malaltia, la salut pública protegeix i promou la salut de les persones. 

«L’estat de salut de la població no ve determinat només pel sistema sanitari, sinó que l’entorn i les condicions de vida hi tenen un paper important, motiu pel qual reclama al nou ens polítiques de salut pública per influir en aquests determinants. En eixe sentit, la prevenció és un aspecte bàsic i primordial en aquest tipus de polítiques gestionades per Salut Pública» ha manifestat Navarro.

Justament, i dins la reunió, s’ha destacat el bon funcionament de programes de promoció i prevenció municipals i s’ha posat de manifest la necessitat de coordinar l’esforç local amb les activitats i accions que es realitzen des de la institució de titularitat autonòmica.

A més, els regidors municipals de Compromís, han destacat la importància de disposar d’un Centre de Salut Pública a Benicarló, ja que aquesta proximitat afavoreix el contacte i la comunicació amb el Centre d’atenció primària, centres educatius, o altres espais i recursos amb els que se duen a terme les tasques de promoció i prevenció. 

Tot i això, s’ha plantejat la possibilitat d’estudiar el trasllat del Centre de Salut Pública a una nova localització dins del nostre municipi, de manera que quedara assegurada l’ampliació dels serveis de Salut Pública en cas que fora necessari, i al mateix temps, l’edifici actual quedara íntegrament destinat a ús municipal. 

«L’actual ubicació del Centre de Salut Pública dins l’antic «ambulatori» benicarlando, té a dia d’avui alguns inconvenients. Per una banda, l’espai no permet al servei de salut un creixement o ampliació. I per altra, la imminent construcció de la biblioteca municipal a la planta baixa farà que la convivència de tots dos serveis puga afectar encara més a eixa projecció del Centre de Salut Pública.

«El trasllat del Centre de Salut Pública a un nou espai més adient, asseguraria, per una banda, el creixement i la projecció del servei. I per altra, deixaria íntegrament l’edifici actual per a usos municipals, de manera que, a més de la biblioteca municipal a la planta baixa, es podrien plantejar altres utilitats que ja han estat reclamades per la ciutadania benicarlanda, com un espai per associacions o per a recursos de tipus social que a dia d’avui es troben disseminats per altres zones de Benicarló i també han quedat menuts per al serveis que ofereixen» ha manifestat Marta Escudero, portaveu del grup Compromís a Benicarló.

«Hem demanat a la secretària autonòmica i la directora general de Salut Pública que estudien la possibilitat, que evidentment haurà de tenir també una implicació i coordinació local, ja que creiem que pot tindre un impacte positiu per a Benicarló», ha conclòs la regidora.