Els representants del grup municipal Compromís Benicarló, Marta Escudero i Josep Lluís Segura mostraven al passat ple municipal la seua disconformitat amb l’augment del 37% de les retribucions del nou equip de govern i de l’increment del sou d’alcaldia fins a la xifra de 4614 € mensuals.

Segons Marta Escudero: «La passada legislatura, on Compromís va tindre responsabilitat de govern, va estar caracteritzada per una reflexió i una racionalització de les partides pressupostàries destinades a càrrecs i grups polítics que va derivar en una baixada generalitzada de totes elles.

De fet, vam impulsar una baixada del 18% en les retribucions de l’equip de govern que van materialitzar-se en un estalvi de més de 200.000 €. Ara, ens trobem amb un canvi absolut de rumb, on els sous públics augmenten sense cap correlació amb la variació de l’IPC d’aquests 4 anys, xifres molt elevades que ens han deixat sensació de perplexitat i sorpresa»

I és que aquest nou equip de govern, compost per 11 persones igual que la legislatura anterior, requerirà de més hores retribuïdes per assumir les responsabilitats de govern, augmentant per exemple, les dedicacions exclusives a 3, mentre que a la legislatura 2015-2019 només l’alcaldia assumia aquesta distribució horària.

Escudero mostra el seu rebuig a aquestes decisions del nou equip de govern: «No entenem que ha passat en aquestes tres setmanes, des que va cessar l’antic equip de govern, per haver de necessitar, no només un increment de les dedicacions, sinó un increment exagerat en el preu de les retribucions d’eixes hores. Aquest nou equip de govern costarà un 37% per gestionar les mateixes àrees que fa només 25 dies gestionaven el mateix nombre de persones»

El Partit socialista justifica aquestes pujades amb l’equiparació amb els salaris de l’equip de govern del 2007, per considerar-les més adequades.

Compromís, en canvi discrepa d’aquestes explicacions i manté que només calia una revisió de les xifres del 2015 adaptant-les a les variacions de l’IPC per tal d’actualitzar-les.

«És incomprensible voler buscar la referència en l’any 2007, perquè eixes són les xifres que més s’ajusten als valors buscats. O fins i tot retrocedir fins al 2003 o al 1995 per trobar la justificació d’aquelles xifres que no agraden del 2007» argumenta Marta Escudero.

La regidora del grup municipal Compromís és contundent: «Ara sembla que hem de tornar al 2007 perquè sembla que aquelles decisions sí que són dignes de record, quan en eixe moment, amb majoria absoluta del Partit Popular, el mateix PSOE va criticar els salaris dels càrrecs públics per considerar-los excessius. Queda clar que l’estratègia del partit socialista per a aquesta nova legislatura és esborrar la legislatura del 2015. A Compromís, per contra, ens enorgullim d’aquelles línies marcades, de les decisions preses i del treball fet en 4 anys de govern compartit amb PSOE i ERPV.»

El grup municipal Compromís va votar en contra al passat ple a les propostes d’augment de salaris, d’hores de dedicació retribuïda i de retribucions per assistències a òrgans municipals.

«Per coherència, si fa 4 anys vam impulsar una baixada contundent, no podem ara donar suport a una pujada que esborra eixa baixada i la supera. No podem donar el nostre suport a un increment de vora 350.000 € en aquesta legislatura, ni a un sou d’alcaldia de 55.380 € anuals, fregant els límits màxims legals» diu Marta Escudero.

«Compromís va impulsar les baixades de retribucions a càrrecs polítics del 2015. Si Compromís haguera estat de nou en l’equip de govern, la proposta haguera sigut la mateixa: vetlar perquè eixes xifres es mantingueren dins dels paràmetres normals.

Compromís estarà fiscalitzant quin és el rendiment d’eixes hores retribuïdes, quin és el treball de les persones que composen l’equip de govern. Perquè de l’efectivitat i el rendiment d’eixe treball depén en gran part el futur immediat de Benicarló», indica la portaveu.

Així mateix, la regidora Marta Escudero posa el punt de mira en la nova majoria absoluta: «Els governs plurals són beneficiosos, ens obliguen a parlar, a debatre i a reflexionar. Comporten una fiscalització interna que ajuda a la racionalització. L’absència de pluralitat, les majories absolutes, ens porten decisions controvertides com les noves retribucions de l’equip de govern, que de cap manera podem compartir.»