Ja tenim una nova convocatòria d’ajudes per al lloguer de la Conselleria d’Habitatge.

Per sol·licitar-les heu de complir, entre d’altres, estos requisits:
Tindre un contracte de lloguer vigent amb el pagament dels rebuts per transferència bancària.
Tindre uns ingressos mínims iguals o inferiors a 3 vegades l’IPREM (valor IPREM anual: 7.519,59 €)
Si viviu a Benicarló, el preu mensual del lloguer, no ha de superar els 480 €

 Podeu rebre ajudes fins el 40% de la despesa anual del lloguer o fins el 50% si teniu més de 65 anys o menys de 35.

Podeu fer la sol·licitud a través del següent enllaç fins el 6 d’agost: http://www.habitatge.gva.es/ca/web/vivienda-y-calidad-en-la-edificacion/ajudes-al-lloguer-d-habitatge