Des d’Aviva, Oficina de Promoció del Valencià, s’ha editat el Manual d’estil de l’Ajuntament de Benicarló. En paraules de Marta Escudero, regidora de Normalització Lingüística, “es tracta d’una publicació que regula els textos administratius amb uns objectius clars: Establir una comunicació clara i entenedora amb la ciutadania, cohesionar els continguts lingüístics dels documents institucionals i donar prestigi a la imatge escrita del nostre ajuntament i, per extensió a la nostra llengua”.

El Manual conté, en primer lloc, uns breus apunts sobre el llenguatge administratiu, pel que fa a redacció i convencions. En segon lloc, una descripció de cada tipus de document administratiu i un exemple que fa de model. Finalment, ofereix un annex amb una selecció de recursos lingüístics, per resoldre dubtes o aprofundir en diversos aspectes de la documentació i el llenguatge administratius.

Podeu accedir al manual punxant en la següent imatge: