La Junta de Govern Local ha aprovat l’Oferta Pública d’Ocupació de 2016, que suposa la incorporació de nou personal a la plantilla de l’Ajuntament de Benicarló. La proposta aprovada permetrà augmentar en 4 policies locals la dotació de l’àrea de Seguretat Ciutadana, així com abordar processos de promoció interna dins del funcionariat de l’Ajuntament. Aquesta Oferta d’Ocupació Pública va ser tractada previament a la Mesa General de Negociació on tots els sindicats, per unanimitat, van donar el seu suport a la proposta.

“Tant la Llei de Racionalització de les Administracions Locals com les Lleis de Pressupostos de l’Estat són una contínua amenaça als serveis prestats pels ajuntaments, ja que limiten les contractacions de personal impedint cobrir les vacants deixades per empleats que han anat deixant l’Ajuntament per jubilacions o altres motius” ha assenyalat Marta Escudero, regidora de Recursos Humans. “Aquestes lleis”, afegeix, “aboquen a les administracions locals a solucions temporals per tal de poder garantir la prestació de serveis. L’aprovació de L’Oferta d’Ocupació Pública és un pas més, tot i aquestes restriccions, cap a una ocupació pública estable i de qualitat amb una reducció de la precarietat i la temporalitat, que és el que els serveis a la ciutadania demanen i necessiten”.

Així, ara es torna a aprovar una Oferta d’Ocupació Pública després de 5 anys sense cap moviment al respecte, ja que l’última Oferta aprovada a l’Ajuntament va ser tramitada al 2009.

“Les polítiques imposades pel govern de Rajoy han posat en perill i han precaritzat els serveis públics municipals. Amb l’aprovació de l’Oferta Pública d’Ocupació comencem a dotar de manera permanent la plantilla de l’Ajuntament per tal de revertir poc a poc els anys de retallades que han tingut un efecte negatiu directe en els serveis”.