Marta Escudero, portaveu de Compromís a Benicarló ha criticat durament la passivitat de l’Ajuntament de Benicarló pel que fa als pressupostos municipals de 2015. “És inacceptable que estiguem a mitat de desembre i que des de l’Ajuntament encara no ens hagen fet arribar ni un esborrany del què seran els pressupostos de Benicarló per a 2015. L’equip de govern té tot un any per preparar els pressupostos de l’any següent. Alguna cosa no funciona bé quan no poden acomplir els terminis en un tema tan important” ha assenyalat.

A més, i en paraules d’Escudero, “tots els moviments econòmics de l’ajuntament depenen i han de fer-se segons el pressupost de l’any corresponent. No disposar d’un pressupost quan comença l’any suposa que el nostre Ajuntament no té cap directriu a seguir dins del tema econòmic. Els pagaments i cobraments poden quedar dins d’un buit legal al no estar justificats pel pressupost municipal.”

“Aquesta és una mostra més del desgovern que sofrim a Benicarló per part de l’equip de govern del Partit Popular”, afirma. “Treballant fora de termini, els passos habituals i lògics a seguir es veuen compromesos. A l’oposició hem de tindre un període de temps per tal d’estudiar els pressupostos i així presentar les nostres propostes de millora per a Benicarló. Recordem que a hores d’ara el nostre grup no ha rebut ni tan sols un esborrany per anar treballant. Amb aquest retard, el que es pretén des del PP és que no disposem de temps per fer les nostres aportacions i aprovar-los fent ús de la seua majoria absoluta com sempre, al seu gust, sense comptar amb el que diem des de l’oposició” afegeix.

“Davant la inactivitat del regidor d’Hisenda, hem optat per demanar la previsió d’ingressos i la del capítol 1 per a 2015 per poder així anar fent la nostra feina, que és preparant les esmenes corresponents” conclou Escudero.