Des de Compromís Benicarló, “demanarem al proper ple del mes de juliol l’adhesió de l’Ajuntament al manifest en favor de la continuïtat de les Cooperatives de Crèdit i Caixes Rurals del País Valencià. Este document recull els punts clau de perquè necessitem conservar l’únic sistema bancari autòcton valencià que encara ens queda”, ha assenyalat la portaveu de Compromís a Benicarló, Marta Escudero.

El procés de reestructuració del sistema financer realitzat al conjunt de l’Estat espanyol durant el període de crisi econòmica ha suposat la desaparició de la major part de les caixes d’estalvis valencianes. Ara, “estarien en perill les cooperatives de crèdit i caixes rurals que encara existeixen atés que el Govern Espanyol pretén amb un nou Real Decret obligar-les a fusionar-se i convertir-se en bancs”, comenta la portaveu de Compromís.

Les Caixes Rurals i les Cooperatives de Crèdit són necessàries per a la recuperació de l’economia valenciana. Es tracta d’entitats financeres directament vinculades a les necessitats de sectors estratègics de la nostra economia com l’agricultura, la indústria i els serveis. Es dediquen preferentment al finançament i tenen una forta tradició històrica al nostre país”,afegeix.

Així, des de Compromís Benicarló s’assenyala que les Caixes Rurals i les Cooperatives de Crèdit formen part de la identitat valenciana, i estan molt arrelades al territori. La seua activitat bancària està dirigida al finançament de l’economia real i productiva, en particular a les empreses locals i l’emprenedoria, i una part dels seus beneficis econòmics es reverteixen a la societat a través del patrocini d’activitats socials, culturals i artístiques de la comunitat local. Són, per tant, una banca socialment responsable, necessària per a la recuperació del teixit productiu i per al manteniment dels principals sectors econòmics valencians.
En paraules d’Escudero, ”La bancarització de les cooperatives de crèdit i les caixes rurals suposarà la seua desaparició i la consolidació d’un model de banca comercial de grans dimensions, la qual cosa esdevindrà en un sector bancari dominat per 6 grans bancs. Açò suposaria un greu perjudici per als consumidors bancaris, tant per a les economies domèstiques (particulars) com per a les empreses de xicoteta i mitjana dimensió, especialment les cooperatives. Les caixes rurals i les cooperatives de crèdit són entitats financeres independents sòlides i viables destinades a cobrir les necessitats financeres dels xicotets estalviadors i de les xicotetes i mitjanes empreses. Cap caixa rural ni cap cooperativa de crèdit han necessitat ser rescatades ni han rebut diners públis durant l’actual crisi que estem patint”.

”L’economia valenciana necessita una banca pròpia i socialment responsable que desenvolupe la seua activitat financera en els àmbits local i comarcal amb un model de proximitat. Els poders públics, les Administracions Públiques i els Governs (Autonòmic i Central), han de garantir aquest tipus de banca.
Per això demanem al nostre Ajuntament que es posicione i que actue davant d’esta nova demostració d’abús de poder del govern de Rajoy que vol fer desaparéixer un pilar bàsic del funcionament financer valencià”
conclou Escudero.