Aquesta proposta que el PP va portar a l’AMPA del conservatori de Música Mestre Feliu de Benicarló ha estat rebutjada per tota la societat musical benicarlanda, petició a la qual el BLOC s’ha afegit. Per al regidor  del BLOC Joan Manuel Ferrer “el mal ja ve de quan el regidor de cultura del PP el Sr. Flos a l’any 2004 va voler assumir la gestió municipal d’un conservatori de música que hauria d’haver estat gestionat per la Generalitat Valenciana des del primer moment”. Segons Ferrer, el fet d’haver assumit una gestió que no li correspon ha costat a l’Ajuntament de Benicarló en els darrers 8 anys 3.523.841€  que son, aproximadament, 580 milions de pessetes. Al mateix temps afirmava que “la Generalitat ha anat reduint l’aportació en més del 50% en comptes d’augmentar-la. Concretament s’ha passat dels 114.000€ inicials al 2004 o els 168.680€ al 2009 a 74.065€ al 2010 i 2011”.

Per al BLOC la solució passa perquè la Generalitat assumisca el cost total del Conservatori benicarlando, al mateix temps que es recuperen els 3,5 milions d’euros que els benicarlandos ja han adelantat des de l’inici de les classes al conservatori Mestre Feliu.

D’altra banda Ferrer informava que la coalició BLOC-COMPROMIS va presentar el 26 de juliol una Proposició No de Llei per a que els pressupostos de la Generalitat de 2012 tornen a estar dotats dels 5,1 milions d’euros que van ser reduïts en els pressupostos del 2009 amb govern de Camps a 2,3 milions d’euros. Aquesta partida pressupostària anava destinada a dotar econòmicament a les corporacions locals i les entitas sense finalitat lucrativa que mantenen conservatoris i centres autoritzats d’ensenyament elementals o professionals de música, és a dir, escoles de bandes de musica i conservatoris munipals i professionals com el de Benicarló. Ferrer insistia que “no cal en principi signar cap conveni: la solució la tenen els diputats del PP a la Generalitat Valenciana votant a favor a la proposta que els diputats del BLOC-COMPROMIS han fet a les Corts, tal i com esperem del diputat autonòmic el benicarlando Jaime Mundo i dels de la comarca com Mariano Castejon entre d’altres”.

Talls de veu a la COPE: