Des del col•lectiu del Bloc-Compromís per Benicarló volem rebutjar la proposta del conseller Font de Mora d’eliminar les línies d’ensenyament en valencià.
Font de Mora vol establir una línia única d’ensenyament que integre el valencià, el castellà i l’anglés, amb un pes aproximat del 33% cadascuna d’elles, encara que no es determina en quina llengua es podrà impartir cada assignatura (donant-se el cas, per exemple que el valencià quede reduït a plàstica, educació física i llengua valenciana). A més, igualar l’ensenyament de les tres llengües, quan una d’elles (el valencià) partix en clara inferioritat front les altres dues (a la premsa, televisió, etc) està fora de context.

Suprimir les línies en valencià és un atac clar i frontal al plurilingüisme i a l’ensenyament de qualitat, i suposa un perill per al futur de la nostra llengua. A més tira per terra tot el que s’està treballant des d’Escola Valenciana per tal d’aconseguir que es complisca la “Llei d’Ús i Ensenyament del Valencià”, llei aprovada en 1983.

A dia d’avui un terç dels alumnes trien ensenyament en valencià, pràcticament el doble que en 1995, la qual cosa s’ha aconseguit gràcies a l’esforç de molts pares, mares d’alumnes i professorat. Eliminar la línia en valencià suposa no només una discriminació lingüística, sinó a més un atac, una bomba contra la normalitat del valencià que ve a demostrar la voluntat de carregar-se’l per part del PP, partit que presumix de valencianisme. Si açò és el vertader valencianisme que propugna el PP, on anirem a parar?

Des de Compromís ja s’estan duent a terme les oportunes reunions amb les diferents associacions (especialment amb Escola Valenciana i els diferents sindicats) per veure com reaccionar a “l’anunci d’atac a la llengua i a la voluntat de precaritzar més l’ensenyament” a les nostres terres per part del Partit Popular, i això que encara ni tan sols s’ha estrenat la nova legislatura ni s’han configurat les noves Corts Valencianes.