L’evident falta de diàleg i enteniment dins del grup socialista impacta de manera directa sobre l’eficàcia de la gestió municipal i dels serveis oferits a la ciutadania.

El grup municipal Compromís Benicarló ha lamentat la situació de crisi dins l’equip de govern i ha
qüestionat els motius esgrimits per l’alcaldessa de Benicarló per fer efectiva la remodelació del govern
benicarlando. Xaro Miralles justifica els canvis perquè ella mateixa vol donar un impuls important a
projectes essencials. Marta Escudero, portaveu de Compromís no comprén aquestes explicacions: «el
deure i l’obligació d’una alcaldia és donar impuls a tots i cadascun dels projectes que s’estan duent a
terme a l’ajuntament. I això no implica llevar les competències a un regidor, al contrari, implica
acompanyar el seu treball donant-li el suport necessari perquè eixe impuls es puga fer efectiu».
De fet, s’assenyala des de Compromís que alguns dels temes que l’alcaldessa es vol atribuir amb aquest
canvi de govern, ja eren competència directa d’alcaldia, com és la gestió dels fons EDUSI.


La regidora de Compromís remarca que és evident la falta de cohesió dins l’equip de govern: «darrere
de les regidories i les partides pressupostàries hi ha persones que han de treballar juntes per uns
objectius comuns. Quan un equip funciona bé, el treball surt endavant. Quan no hi ha equip, qui es
ressent és eixe treball. I açò és més greu encara quan parlem de l’equip de govern, que és qui gestiona.
Una gestió deficient té com a resultat uns serveis oferits a la ciutadania deficients, i crec que a tota la
gent de Benicarló ens ve més d’un al cap».


Des de Compromís ja es venia advertint que la majoria absoluta del partit socialista s’havia entés
malament des del primer dia, amb gestos despectius, menyspreus, una falta de diàleg i comunicació
evident cap a l’oposició. Ara es veu com eixa dinàmica també es repeteix dins el mateix equip de
govern, arribant al punt de, no només eliminar competències d’un regidor, sinó de bloquejar el treball
en les àrees que conserva en eliminar la capacitat d’aprovar resolucions administratives i d’haver de
tindre la seua direcció política supervisada i tutelada.


«Els fets ocorreguts ens fan pensar que s’han perdut per complet conceptes bàsics com l’autonomia i la
confiança, necessaris per a poder dur a terme les tasques polítiques municipals» indica Marta Escudero.


Compromís vol recordar els beneficis que aporta la pluralitat política a la gestió política, posant com a
exemple el clima de treball a la legislatura passada on Compromís junt amb ERPV van governar al
costat del PSOE. La pluralitat política ajuda a la reflexió, a la generositat, a buscar equilibris mitjançant
el diàleg. I tot això reverteix en una gestió més eficaç i millor per al poble, que és el que, al cap i a la fi,
importa a la ciutadania.