Actualment, i tot i que la Conselleria de Polítiques Inclusives ha equiparat en drets als dos tipus de model familiar, l’Ajuntament de Benicarló encara no ha adaptat les ordenances fiscals a la diversitat familiar i les famílies monoparentals no tenen dret a cap descompte o bonificació de les taxes o preus públics municipals.

La Conselleria de Polítiques Inclusives va equiparar en març del 2018 en drets les famílies monoparentals i nombroses de manera que totes dos poden accedir a beneficis i bonificacions econòmiques en diferents àmbits.

En el cas de Benicarló, la resolució de Conselleria no és suficient i, per tal que les famílies en situació de monoparentalitat tinguen el mateix reconeixement que les nombroses, cal una modificació de l’ordenança fiscal corresponent de manera que queden regulades les bonificacions, reduccions de taxes o exempcions en cada cas concret. Actualment, aquestes normatives municipals, sí que contemplen a les famílies nombroses però obvia a les formades per una persona i la seua descendència, deixant a aquestes últimes en una situació de desigualtat.

«És un tema que ja té un llarg recorregut. A la legislatura passada ja vam detectar aquesta situació anòmala i des de les regidories de Serveis Socials i Cultura vam demanar a l’àrea de Tresoreria una adequació fiscal que no va arribar. Aquesta legislatura ho hem seguit reclamant en comissions informatives però prompte farà un any i no hem tingut cap notícia», explica Marta Escudero, regidora de Compromís.

Des de Compromís Benicarló es mostren preocupants per aquesta inacció perquè amb l’inici del nou curs escolar començaran també activitats municipals dirigides a la infància, esportives i lúdiques, i també les matrícules de tipus educatiu, com les del Conservatori Mestre Feliu, on les famílies monoparentals no estan equiparades a les nombroses i no reben cap tipus de bonificació en el pagament de les activitats.

Marta Escudero manifesta la urgència del tràmit: «la modificació de les ordenances municipals no és un tràmit ràpid, ja que implica un procediment administratiu llarg. Tornem a tindre a tocar el programa d’Esport Escolar, la Ludoteca o les matrícules de l’alumnat del Conservatori. I un any més, la modificació no estarà a punt i les famílies monoparentals no tindran cap classe d’avantatge econòmic».

Les famílies monoparentals representen a Benicarló un 15% dels nuclis familiars. Més d’un 80% d’aquestes configuracions familiars estan encapçalades per mares. És per tant, com indica el grup polític de Compromís, també un assumpte directament relacionat amb la igualtat d’oportunitat entre homes i dones.

«Les famílies monoparentals són un dels tipus de família que més s’ha estés al llarg dels últims anys. Es tracta de famílies amb major vulnerabilitat socioeconòmica i una major intensitat en la criança de les filles i fills que la mitjana, especialment quan estan encapçalades per dones, que són la gran majoria. Per aquestes circumstàncies requereixen un major suport i protecció per part de les administracions públiques. L’Ajuntament de Benicarló, no pot seguir quedant-se enrere quant a aquest acompanyament. Tenim un Pla d’Igualtat municipal vigent, i caldrà abordar també l’economia amb perspectiva de gènere si volem complir objectius dins aquest àmbit» indica la regidora de Compromís.

En les famílies monoparentals les criatures depenen econòmicament d’una sola progenitora o progenitor, de manera que la protecció a la família ha de ser la més àmplia possible. «Cal adaptar ja la normativa a la realitat social actual, a la diversitat familiar i ampliar els beneficis amb l’objectiu de facilitar la inclusió de totes les famílies» conclou Escudero.