El superàvit del pressupost de 2017 ens permetrà acometre 10 projectes destinats a millorar els recursos socials, culturals, mediambientals, l’accessibilitat, la seguretat. En definitiva, es destinarà prop d’un milió i mig d’euros per a fer un Benicarló millor.

Les accions previstes i la seua dotació pressupostària són les següents:

  • Rehabilitació i condicionament de l’Edifici Irta (45.000 €).
  • Construcció d’un gos parc a la desembocadura del Barranquet (33.000 €).
  • Adequació i millora de la Basseta del Bovalar (30.000 €).
  • Remodelació i millora de l’Auditori Pedro Mercader (150.000 €).
  • Millora de la seguretat vial i il·luminació de l’antiga N340 (829.961 €).
  • Adquisició de materials per a parcs infantils i mobiliari urbà (50.000 €).
  • Asfaltat de la part central del velòdrom ciclista (40.000 €).
  • Il·luminació i clavegueram del Jardí de la Mar (40.000 €).
  • Asfaltat de camins rurals (40.000 €).
  • Millores al soterrani i als lavabos del Mercat Central De Benicarló (50.000 €)