Amb motiu de la celebració del “Dia Internacional contra la violència de gènere”, des de l’àrea de Benestar Social s’ha presentat la campanya gràfica que porta per títol “Un home de veritat”. Esta campanya és un pas més per incloure als homes com a destinataris d’estratègies de prevenció i promoció de la no violència de gènere i la igualtat.

En paraules de la regidora Marta Escudero, “no hem de quedar-nos exclusivament en el treball sobre les conseqüències del sexisme, ja que podem caure en el perill de no avançar. Hem de treballar en l’estructura que sustenta i permet les desigualtats entre dones i homes. Per a això és necessari que es prenguen en compte també als homes en les polítiques, anàlisis, recerques…”

“No es tracta de demanar-li als homes que deixen de ser homes”, afegeix, “sinó que siguen més homes, homes de veritat, i això significa trencar els estererotips caducats de masculinitat i incorporar valors i elements que porten a conviure en igualtat.”

“Sense el compromís dels homes, sense el seu canvi, sense la seua renúncia a la reproducció dels valors masculins desigualitaris, la violència de gènere mai podrà eradicar-se. Els homes śon part del problema de l’existència de la violència de gènere, i per tant, han de ser part de la solució”
ha conclòs Escudero.

cartell-25n