La moció presentada per Compromís Benicarló en la que es demanava que l’empresa responsable de la planta Castor es faça responsable de les despeses que origine la promoció turística dels pobles afectats pels moviments sísmics, ha estat aprovada al plenari d’este mes de juny, amb els vots a favor de tots els grups polítics.

El Conseller d’Indústria, Comerç, Turisme i Ocupació, Máximo Buch, va anunciar que la Generalitat invertirà 200.000 euros en accions enfocades a promocionar tots aquells municipis que es van veure afectats pels terratrèmols dels passats mesos. “Amb estes declaracions s’està reconeixent l’impacte negatiu que la planta Castor i els moviments sísmics han provocat sobre el turisme, principalment a les poblacions costeres” ha ha assenyalat Marta Escudero, secretària local de Compromís a Benicarló. Este pressupost de 200.000 euros aniria dirigit a contrarestar estes repercussions negatives de la planta Castor sobre el sector turístic a la temporada estival a Benicarló, Peníscola i Vinaròs.

“Evidentment la feina de la Conselleria de Turisme és potenciar i dinamitzar al màxim un sector vital com és el turisme, invertint el pressupost necessari per dur a terme estes accions. Però en este cas concret no podem admetre que siga la Generalitat Valenciana, amb els diners dels impostos de la tota la ciutadania, qui faça front a un perjudici que ha generat una empresa privada, la responsable de la planta Castor” afegeix Escudero. “Eixos diners han d’arribar a les nostres poblacions perquè hem de fer front a la publicitat negativa que ens ha dut la planta, però és l’empresa Escal-UGS, responsable del Castor, qui ha de pagar, ja que ha quedat ben demostrat que és la causant dels  terratrèmols, del risc derivat d’ells i de l’alarma social generada. De cap manera hem de pagar els ciutadans el dany que ha fet una empresa privada, que a més té recursos monetaris suficients per fer front a estos pagaments.”

“Per tant, demanem responsabilitats immediates, i que s’elaboren programes de projecció turística específics per a recuperar la imatge que tenien els nostres pobles abans dels sismes. Però que els possibles plans que estan en marxa o que son previsibles de dur-se a terme en pro de recuperar la imatge del municipi, siguen a càrrec de l’empresa que ha dut a terme la instal·lació i la explotació de la planta Castor. No paguem nosaltres el mal que ens han fet les grans empreses” conclou la Secretària Local de Compromís.