El diputat de Compromís vol saber “què pensa fer respecte al necessari increment de la vigilància i a la modificació de la consideració legal d’aquesta mena de delictes”

El diputat de Compromís al Congrés dels Diputats, Joan Baldoví, ha presentat ”una pregunta parlamentària al govern espanyol sobre l’onada de robatoris que estan patint les explotacions agrícoles i ramaderes a les comarques castellonenques del Baix Maestrat i la Plana Baixa”. En el seu escrit, el diputat de Compromís diu que “en aquestes comarques, és difícil trobar un agricultor o ramader que no haja patit múltiples robatoris a les seues instal•lacions i propietats”

Baldoví diu que “a banda de l’escassa reacció de les forces i cossos de seguretat de l’estat, els agricultors es troben que, quan es produeix una detenció d’individus que són detinguts amb tones de fruita a plena llum del dia, després d’un breu període de temps, queden en llibertat tot i que són reincidents en la majoria dels casos. Per tot això es pregunta al Govern si té previst instar la subdelegació de Castelló a ampliar la vigilància i la posada en marxa de mesures dissuasòries per a evitar els robatoris a les comarques del Baix Maestrat i de la Plana Baixa. I si per part del Govern s’ha previst la modificació del Codi Penal per a rebaixar el límit actual de 400 € de valor del furtat fins als 100 euros”.

Igualment el diputat de Compromís li pregunta si, “coneixent les conseqüències que tenen per als agricultors, es pensa mantenir com a import del furtat el valor del bé sostret sense tindre en compte el valor del dany provocat per a aconseguir aquest bé. Quina postura té el Govern en relació a la possibilitat de modificar la legislació perquè en el cas de furts comesos al camp o a les granges per diverses persones, el valor del furtat no es dividisca entre aquestes persones, i que aquest valor siga el mateix per a cadascun dels delinqüents. I quina és la postura del Govern respecte a la possibilitat de fer les modificacions legals oportunes perquè, en els casos de reincidència d’un delinqüent, el valor del furtat s’acumule”.