ricardoEl regidor i portaveu del Bloc-Compromís a l’Ajuntament, Ricardo Mascarell, ha manifestat la seua desaprovació davant la recent notificació per part de la Diputació de Castelló que es deixa de subvencionar el servei de teleassistència des del dia 1 de gener.

“Estem davant d’una nova retallada que afectarà i molt a la qualitat de vida de la gent major i els malalts que utilitzen este servei. La teleassistència és un recurs que permet la permanència dels usuaris en el seu medi habitual de vida, així com el contacte amb el seu entorn sociofamiliar, que evita el desarrelament i assegura la intervenció immediata en cas de necessitat, proporcionant-los seguretat. A més, és un servei que disminuïx notablement els costos sanitaris i les visites a urgències, per la qual cosa no s’entén quin és el motiu pel qual el govern de Rajoy ha decidit deixar de subvencionar-lo” ha comentat Mascarell.

Lluny de considerar-la una despesa, des del Bloc-Compromís s’afirma que amb programes com aquests el que s’aconsegueix és una minva important en les despeses sanitàries, ja que està demostrat que la utilització de la teleassistència disminueix els costos, concretament el risc d’acudir a urgències es d’1,8 vegades major en aquelles persones que no disposen del servei.
A més, amb aquest tema està donant-se un escenari clar de desigualtat entre els usuaris, en funció de la província on es visca. La Diputació d’Alacant ja ha manifestat el seu suport al programa i que assumirà íntegrament el cost de la teleassistència als municipis alacantins durant el 2013. La Diputació de València sembla que també mantindrà el servei i assumirà el cost dels 14.900 usuaris amb què compta el servei als municipis valencians. “Cas especial és el de la Diputació de Castelló, que s’ha negat a seguir mantenint el projecte de teleassistència que donava servei a 3.087 usuaris, dels quals 296 són usuaris benicarlandos, 233 que ja utilitzaven el servei l’any passat i 60 persones que es trobaven en la llista d’espera. Cap d’ells podrà seguir amb un servei tan important i prioritari com és la teleassistència”, s’ha lamentat el regidor benicarlando. En canvi, s’han gastat 190.000 euros en adquirir aparells de “teleajuda” que malgrat ser semblants a aquells que utilitzen els usuaris de teleassistència, manquen completament d’un equip humà al darrere que conega l’expedient mèdic de les persones usuàries així com d’una persona que contacte amb familiars i serveis d’urgència. És a dir, el “Servei de Teleajuda” consisteix en la comunicació amb una centraleta automàtica, la qual cosa ens fa dubtar de l’efectivitat del servei ja que és molt més elemental i bàsic que la teleassistència.

També ha declarat que “no s’entén per què la Generalitat Valenciana i la Conselleria de Benestar Social no actuen en defensa de les persones afectades, més de 30.000 usuaris arreu del País Valencià, i no han previst en els recentment aprovats pressupostos, un fons per a poder ajudar les diputacions i municipis a seguir apostant per aquest servei”.

“A falta de respostes per part de Diputació i Generalitat, demanem que siga el nostre Ajuntament qui es faça responsable d’este servei, assumint la despesa i arribant a un acord amb Creu Roja i donar així suport als quasi 300 usuaris benicarlandos afectats. Així ja ho han fet ajuntaments com els de Vila-real, Onda o Peníscola que han decidit mantenir la teleassistència amb recursos propis”.

“Des del Bloc-Compromís considerem que este servei és bàsic i prioritari, i l’Ajuntament no pot girar l’esquena a un cas d’injustícia social com este”. Inclús des de la mateixa Diputació s’aconsella als usuaris amb més risc que es paguen ells mateixos el servei privat de teleassistència, sense tindre en consideració que este recurs és utilitzat normalment per gent amb baixos recursos econòmics. “El nostre consistori no pot permetre la situació de risc mèdic i social en què quedaran eixes persones a les quals se’ls retirarà el servei de teleassistència perquè el govern ha decidit seguir retirant pressupost per a polítiques socials i destinar-lo a altres finalitats que no reporten cap benefici per als ciutadans, com és el pagament dels interessos als bancs” ha conclòs Mascarell.