L’obra havia d’estar íntegrament finançada per la Conselleria d’Habitatge i Arquitectura bioclimàtica amb una subvenció total de 250.000 €.  El retard en la realització del projecte ha propiciat la pèrdua de la meitat d’eixa ajuda que ara haurà de ser aportada pel mateix Ajuntament.

La història de la remodelació de la plaça del Mercat té un llarg recorregut de notícies i anuncis frustrats al llarg dels últims anys. El desembre del 2019 els titulars anunciaven a bombo i platerets que Benicarló adequaria l’entorn del mercat gràcies al Pla Som Ceràmica de la Diputació de Castelló. Era el segon any consecutiu que Benicarló presentava la proposta a la línia de finançament per a la regeneració urbana de la Diputació de Castelló, i l’alcaldessa i també diputada a eixa mateixa institució indicava que li constava que la proposta havia tingut bon bona acceptació i que amb molta probabilitat, els fons arribarien a Benicarló. L’anunci es va frustrar i res més es va saber del Pla Ceràmic a Benicarló. 

Sis mesos després en juny del 2020, la remodelació tornava a ser notícia gràcies a la Conselleria d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, que havia seleccionat el projecte i assumit el seu finançament íntegre, amb una aportació de 250.000 €, distribuïts en dos anualitats.

L’Ajuntament només havia de dur a terme, al llarg del 2020, el projecte i la contractació de l’empresa per iniciar l’obra en 2021. 

«La realitat ha sigut molt diferent, i l’Ajuntament, al llarg d’un any i mig no ha sigut capaç de fer les encomandes de la Conselleria i posar en marxa l’obra. En altres condicions, l’assumpte no haguera tingut més transcendència que un nou retard més per sumar al llistat extens que ja acumula aquest equip de govern», lamenta la portaveu Marta Escudero.

Compromís Benicarló indica que, en aquest cas, la situació és més greu, ja que la falta de gestió i d’eficàcia ha propiciat la pèrdua de la primera anualitat de la Generalitat, de 107.000 €. Uns diners que ja no es podran recuperar i que l’Ajuntament haurà d’aportar dels seus fons per poder dur endavant el projecte en 2022 i no perdre la subvenció completa. 

Sense dubte, un episodi més d’una gestió política lenta i poc eficaç que té com a resultat, unes obres que encara no estan ni contractades i una subvenció de la Generalitat, que ha volat.