L’última sessió plenària va vindre marcada per les formes autoritàries del partit socialista i els ja massa habituals obstacles de l’oposició a l’hora d’accedir a la informació.


L’últim ple telemàtic de l’Ajuntament de Benicarló, el del 27 de novembre, va ser extraordinari i convocat en urgència. Només deu minuts va tenir l’oposició per poder revisar els expedients abans que la reunió comencés. El punt més important del dia, els recursos humans i concretament la relació dels llocs de treball, va deixar veure, una vegada més, les diferències que existeixen entre el PSOE i l’oposició; així com un clar intent per part de l’alcaldessa d’invisibilitzar el treball de la seua anterior companya de govern Marta Escudero.


La portaveu de Compromís va manifestar que el punt més important, segons ella, del dia, que feia referència a l’aprovació de la modificació de la relació de llocs de treball vigent des de 2012 i que permetia la consolidació i estabilització de 35 llocs de treball de l’ajuntament, no mereixia la
“tempestivitat” amb què havia hagut de ser tractat. Va recordar, a més, que aquesta proposta no venia de nou, sinó que va aparèixer publicada per primera vegada a la Llei de pressupostos de l’Estat del 2017 i que, després de ser prorrogada fins al 2018, no se li havia prestat atenció.
Malgrat aquesta crítica a l’equip de govern, la regidora va dir que aquest no seria un assumpte senzill i va oferir la seua total col·laboració en la tasca. Va anunciar així el seu vot favorable en aquest punt.


Xaro Miralles, contraatacant les crítiques d’Escudero sobre la seua gestió de l’estabilització, va recriminar a l’exregidora de RRHH que durant els anys en què s’havia publicat la proposta, 2017 i 2018, era ella qui estava al cap de la regidoria responsable. D’aquesta manera, l’alcaldessa la va acusar a ella directament de “no haver fet el treball quan s’hagués pogut fer”. A banda de
menysprear els quatre anys en què Escudero va estar al capdavant de la regidoria, va dir que havien sigut els “maldecaps” de l’actual regidor de RRHH, Carlos Flos, els que havien permès la votació del punt en qüestió.


Escudero va sentenciar que durant la seua regidoria, a diferència del que assegurava l’alcaldessa, sí que s’havia fet la feina. Segons va explicar, es van anar acumulant tots els informes i sentències relatives a la proposta per poder fer la millor aplicació per a l’ajuntament, així com es van aprovar
en els quatre anys totes les ofertes d’ocupació pública puntualment. Tot i això, va aplaudir la feina feta per Flos però sempre recordant que no es podia oblidar el treball fet amb anterioritat.

Pel que fa als nous llocs de treball que l’equip de govern proposava crear, la cap de Compromís va remarcar novament el poc temps que s’havia donat a la corporació per revisar els documents i va acusar l’alcaldessa de posar-los complicat fer bé la seua feina. Va recriminar també l’escassa o nul·la participació política que el Partit Socialista havia ofert a la resta de formacions.


Tanmateix, es va mostrar d’acord amb la majoria de les propostes que, tot i que semblar-li coherents, no les va suficients. Per això va nomenar una sèrie de propostes que va titllar de necessàries. Escudero parlava, entre d’altres, d’aconseguir personal professional del periodisme per a la ràdio municipal que assegurés la continuïtat del mitjà, personal per a la biblioteca municipal o major dotació per als Serveis Social. Va finalitzar la seua intervenció dient a l’alcaldessa que seria un detall que escoltés les seues propostes. Aquestes paraules van ser aplaudides pel portaveu del grup popular, que va reconèixer el treball ben fet com a regidora de recursos humans.


Els portaveus del Partit Popular i Ciudadanos, després que la cap del partit socialista digués que el portaveu popular havia nomenat a Escudero “portaveu de l’oposició”, lluny de sentir-se ofesos, van ratificar les paraules de la presidenta. Una vegada més, l’exregidora va rebre elogis de la resta de grups de l’oposició i Martí la va felicitar per les seues crítiques constructives.


Davant aquesta sessió plenària d’urgència i extraordinària, el cap del PP, Juan Antonio Mañá, va presentar les seues queixes a l’alcaldia per haver convocat un ple amb tan poca antelació i per no haver mantingut informada a l’oposició sobre l’estat dels expedients que s’havien de tractar en la reunió. Benjamín Martí i Marta Escudero van subscriure aquestes paraules. La portaveu de Compromís va dir que entenia la situació com a una falta de planificació política per part de l’equip de govern.