La proposta, que va trobar el suport de tots els grups municipals, insta a l’Ajuntament a elaborar un Pla local d’Habitatge per tal definir la política local de vivenda i plantejar actuacions a curt i mitjà termini per tal d’afavorir el dret de la ciutadania a un habitatge digne i assequible.

El Ple ordinari del passat dijous va tindre com a temàtica destacada la vivenda. El grup municipal de Compromís Benicarló responia a la proposta presentada per grup Ciudadanos, relativa a lluitar contra l’ocupació il·legal dels habitatges, amb una proposta més àmplia i inclusiva: abordar la vivenda com un dret universal de tota la ciutadania.

«Totes les persones tenen dret a un habitatge, que ha de ser digne i adequat. És a dir, han de tindre accés a un espai vital i l’han de poder mantenir. I aquesta necessitat que és inqüestionable, encara s’ha fet més evident al llarg de la pandèmia de la Covid-19. En la nostra vivenda és on ens protegim i protegim a la societat. Els confinaments no són en espais públics, són dins els nostres domicilis, cosa que posa encara més de manifest la importància de tindre una vivenda en condicions dignes» argumenta Marta Escudero.

Des de Compromís Benicarló alerten dels problemes d’habitatge a Benicarló, assenyalats tant pel Síndic de Greuges com pel mateix departament de serveis socials municipal. Ambdós manifesten que hi ha poca disponibilitat de vivendes per a les persones que volen llogar i moltes vegades, la gent no pot assumir els preus de lloguer. Per altra banda, les últimes dades sobre el parc de vivenda benicarlanda diuen que un 24% de les cases del nostre municipi, concretament 4165, estan buides. Xifra que està per damunt de la mitja del País Valencià. «Són dades que demostren que ara mateix, la garantia del dret a l’habitatge és una debilitat sobre la qual és necessari actuar i que cal abordar amb urgència des del govern municipal» alerta la regidora.

La portaveu de Compromís sostenia en el Ple Municipal que la problemàtica de l’ocupació s’ha d’abordar sense perdre de vista els motius que la provoquen, com la impossibilitat de pagar lloguers o hipoteques, o dificultats per a fer front als subministraments bàsics com aigua o llum: «Si no s’ofereixen alternatives residencials a la gent que es queda sense casa, el fenomen de l’ocupació continuarà ocorrent perquè davant de situacions econòmiques i personals límit les famílies acaben acudint a solucions extremes, com l’ocupació d’habitatges buits o compartir altres habitatges en condicions indignes. I això passa quan es troben al carrer sense alternatives residencials».

La proposta de Compromís implica recollir informació i dades per poder plantejar les accions més encertades. «L’instrument adequat per a aquesta planificació és un Pla Local d’Habitatge que puga definir les polítiques locals partint de l’anàlisi de la situació de la vivenda a Benicarló i de les condicions socioeconòmiques, urbanístiques i d’organització de recursos de la nostra ciutat. Tot això per definir objectius, estratègies i concretar les actuacions a desenvolupar des del govern local a curt i mitjà termini per tal d’afavorir el dret de la ciutadania a un habitatge digne i assequible» explica Escudero.

Compromís Benicarló indica que serà el mateix Pla qui guiarà les accions i inversions a realitzar, i s’haurà de decidir a la vista de les dades si és necessària la creació d’un parc d’habitatge públic de lloguer que puga donar resposta a les necessitats actuals i futures o polítiques per fer front a l’acumulació de pisos de grans tenidors no posats al mercat o l’estacionalitat dels lloguers al nostre municipi.

Des del grup municipal remarquen la importància del Pla d’habitatge, ja que ha de ser un document adreçat a tota la ciutadania, i no només a col·lectius en risc, perquè el dret a la vivenda digna és universal i ha de recollir aspectes com l’accessibilitat, l’eficiència energètica o les possibilitats d’emancipació de la joventut, entre d’altres.

Compromís Benicarló celebra el suport rebut a la proposta i espera veure ben aviat les primeres passes en l’elaboració del Pla d’Habitatge de Benicarló.