L’Ajuntament de Benicarló ha rebut el fons de cooperació amb 221.464 € i una subvenció de la Conselleria de Polítiques inclusives de 53.065 € per fer front als problemes socials i econòmics derivats de la pandèmia vírica.

La situació actual és d’una gran excepcionalitat i per tant, requereix mesures excepcionals. Aquesta és la consigna que està marcant els passos de la Generalitat Valenciana que està fent un gran esforç econòmic per tal de reduir en la mida del possible els efectes d’aquesta crisi. Els fons habilitats per l’administració autonòmica tenen un impacte directe sobre els municipis, ja que en els últims dies s’han aprovat subvencions i partides pressupostàries que seran directament gestionades pels ajuntaments. En el cas de Benicarló, la xifra total suma 275.000 €.

«Una de les partides més quantioses rebudes per l’Ajuntament de Benicarló és el Fons de Cooperació Municipal, que atorga al nostre municipi 241.464 €. Aquests diners poden ser utilitzats per a qualsevol finalitat, però davant la situació excepcional, demanem que es prioritze el suport als sectors productius del nostre municipi que tan negativament estan sent afectats», indica Marta Escudero.
«Demanem a l’equip de govern mesures i accions reals i efectives per pal·liar les conseqüències de la crisi econòmica provocada per la Covid-19 i impulsar l’activitat econòmica al nostre municipi. Cal que des del nostre ajuntament es protegisca el nostre teixit econòmic, donant el suport necessari a les persones autònomes i les xicotetes empreses per tal de minimitzar l’impacte de la crisi i afavorir una reactivació i recuperació el més ràpid possible de l’economia de la nostra ciutat una vegada finalitze l’alarma sanitària» insisteix la portaveu.

Des del grup polític de Compromís Benicarló se suggereixen ajudes al teixit econòmic de la nostra ciutat per al pagament de lloguer o rebuts de llum i telefonia, de manera que s’atorgue liquidesa a les empreses perquè puguen mantenir la seua activitat i generació d’ocupació.

La regidora de Compromís Benicarló destaca que la finalitat de totes les ajudes rebudes per la Generalitat Valenciana han de ser protegir a totes les persones afectades per la Covid-19. Açò implica tant la reactivació dels sectors productius benicarlandos com l’atenció a les repercussions socials de la pandèmia.

En l’àmbit estrictament social, la Conselleria de Polítiques inclusives ha concedit a Benicarló una subvenció de 53.065 €, destinada a reforçar les polítiques socials per a les persones en situació de major vulnerabilitat, com poden ser les persones majors o dependents que necessiten atenció diària, les famílies i persones amb dificultats econòmiques o els menors en risc d’exclusió que poden veure accentuada la seua situació amb el tancament de les escoles.

La regidora de Compromís destaca que «amb els fons rebuts, l’Ajuntament de Benicarló té l’oportunitat perfecta per reforçar aquells serveis que ja s’ha vist que són essencials i molt necessaris com el servei d’atenció domiciliària.  Aquest recurs de proximitat dóna assistència a domicili a persones en situacions de manca d’autonomia personal En els primers mesos d’aquesta legislatura ja es va deixar passar l’oportunitat d’ampliar aquest servei amb el benefici que haguera tingut en aquests moments quan no es va executar una subvenció de 25.000 € amb eixa finalitat. Es presenta ara una nova ocasió per atendre una demanda altíssima, agreujada per la crisi de la Covid-19 i per l’aïllament de les famílies».

«Ara més que mai cal una estratègia coordinada i una bona planificació dels recursos per assegurar l’atenció a persones, famílies i teixit econòmic i empresarial. Són necessàries mesures immediates i efectives per protegir la ciutadania de Benicarló. Compromís Benicarló com sempre, ens oferim per col·laborar en tot allò que l’equip de govern considere. Aquesta lluita és de totes i tots», conclou Marta Escudero.