Els nous horaris presentats per Renfe el 13 de gener arran la posada en marxa de la nova variant de Vandellòs deixen sense connexions ferroviàries d’alta velocitat al Baix Maestrat i les Terres de l’Ebre.

Des del 13 de gener Renfe ha publicat un nou mapa ferroviari amb nous horaris amb motiu de la posada en marxa de la nova variant de Vandellòs. La millora de la infraestructura i la reducció dels temps de trajecte anunciats no han suposat una bona notícia per al veïnat del Baix Maestrat i les Terres de l’Ebre, ja que aquestes comarques es queden sense connexions ferroviàries de gran velocitat. Es a dir, els trens Euromed no faran cap parada entre Castelló i Tarragona.

Marta Escudero, portaveu de Compromís Benicarló indica que «és innegable la influència del ferrocarril en l’organització del territori i en la projecció de les ciutats; aquells municipis que queden al marge del traçat de la xarxa ferroviària tenen dificultats per competir amb les altres en el desenvolupament econòmic o turístic. Així, el mapa ferroviari té un pes molt important en el creixement diferencial de les ciutats i en l’agreujament del despoblament de zones rurals.»

«En el cas de la nostra comarca, tenim molt present la importància d’unes bones connexions de tren i hem reivindicat moltes vegades un servei ferroviari de qualitat i puntual per incentivar el turisme o per assegurar el trasllat de les persones que es desplacen diàriament per motius laborals o educatius».

Tot i que les reivindicacions tant polítiques com civils han anat sempre en la línia dels trens regionals i rodalies, perquè són les opcions triades majoritàriament per les persones que es desplacen per estudis o motius laborals, des de Compromís es destaca que és primordial tindre accés a tot el ventall de serveis ferroviaris i que no es veja reduïda cap tipus d’oferta a les nostres terres.

«És importantíssim per a la vertebració territorial, per no caure en centralismes i per no originar territoris de primera i de segona, que eixa connexió d’alta velocitat entre grans capitals faça parada també a la nostra comarca», assenyala Escudero.

Els nous horaris que fins ara s’han fet públics només seran vàlids fins a l’1 de març i el que implica que tot hi pot haver reajustaments, motiu pel qual Compromís Benicarló ha volgut traslladar al Ple la moció reclamant més rellevància de l’estació de Benicarló-Peníscola en el nou traçat d’alta velocitat.

«Celebrem el suport rebut per part dels altres partits polítics que han fet que la moció siga aprovada per unanimitat. La unió de totes les forces polítiques és bàsica a l’hora de reclamar serveis i infraestructures i serveis per al nostre territori i ciutat. Eixe consens fa que les reivindicacions a administracions supramunicipals prenguen molta més força», ha indicat la portaveu municipal.

L’aprovació de la moció de Compromís suposarà el trasllat al Ministeri de Foment i a Renfe els demandes aprovades, entre les que es troben establir com a parada dels trens Euromed l’estació de Benicarló-Peníscola, però també revertir la supressió de l’estació de l’Aldea-Amposta-Tortosa com a parada dels trens d’alta velocitat. Amb el consens de plataformes ciutadanes es proposa establir un repartiment equitatiu quant a parades, horaris i freqüències entre les estacions del Baix Maestrat i Terres de l’Ebre.