El servei de menjador social finalitzarà de manera definitiva este 29 de juny, i els reconduiran els seus usuaris a programes que fomenten l’autonomia personal i familiar.
Marta Escudero, regidora de Benestar Social ha assenyalat que “estem en disposició d’oferir nous programes que atenguen de forma integral el dret a una vida digna junt amb la inclusió social”.

A més ha explicat el perquè d’aquesta decisió basant-se en les següents premises:
– Les persones usuàries han disminuït de les 150 persones dels inicis del programa fins els 18 assistents actuals.
– Les administracions han d’intentar que les persones puguen tindre els recursos per comprar, cuinar i menjar al seu domicili.
– L’àrea de serveis socials ofereix programes per cobrir les necessitats bàsiques de les persones que actualment acudeixen al menjador social.
– Les prestacions aniran associades a una intervenció i acompanyament tècnic que possibilitarà la inserció social d’este col·lectiu.