MARTA ESCUDERO

Segona tinent d’Alcaldia. Regidora de Benestar Social, Recursos Humans, Serveis Informàtics i Normalització lingüística.
Portaveu del grup municipal Compromís-ERPV Benicarló

Representant a:

– Comissió Informativa de l’Àrea de Serveis al Ciutadà

– Comissió Informativa de Benestar Social, Sanitat, Participació Ciutadana i Joventut

– Comissió Informativa de l’Àrea de Serveis Generals i Policia i Seguretat

– Comissió Informativa de Contractació i Patrimoni

– Comissió Informativa de l’Àrea d’Hisenda i Serveis Econòmics

– Comissió Especial de Comptes

– Junta de Portaveus

– Junta Rectora de l’OACSE

 

SUSANA PÉREZ

Regidora de Joventut i Participació Ciutadana

Representant a:

-Comissió Informativa de Benestar Social, Sanitat, Participació Ciutadana i Joventut

-Comissió Informativa de l’Àrea d’Hisenda i Serveis Econòmics

-Comissió Especial de Comptes