Només enguany, s’han deixat de contractar dues treballadores socials, un tècnic/a d’integració social, un assessor/a jurídic, una promotora d’igualtat, un administratiu/va, un tècnic/a superior en infància i adolescència i tres auxiliars d’ajuda a domicili.

La candidata a l’alcaldia per Compromís, Núria Isern, ha denunciat que l’Ajuntament tornarà 245.000 € de la subvenció rebuda des de la Conselleria de Polítiques Inclusives, el que suposa un terç de la xifra ingressada inicialment per aquest objectiu. 

El finançament que l’Ajuntament de Benicarló per a dotar de personal als centres i serveis socials municipals per part de la Conselleria de Polítiques inclusives s’ha anat incrementant de manera exponencial. Només l’any 2022 s’han rebut 795.057 € per contractar les persones que formaran part dels equips multidisciplinaris dedicats a l’acompanyament i l’atenció social dins totes les etapes de la vida i col·lectius de Benicarló.

Els motius de reintegrament són l’incompliment del Contracte Programa, instrument de coordinació interadministrativa i financera. A l’Ajuntament de Benicarló li correspon contractar els professionals que marca la nova llei de Serveis Socials per a assegurar un servei i una atenció de qualitat i sense llistes d’espera.

Només enguany, s’han deixat de contractar dos treballadores socials, un tècnic/a d’integració social, un assessor/a jurídic, una promotora d’igualtat, un administratiu/va, un tècnic/a superior en infància i adolescència i tres auxiliars d’ajuda a domicili”, ha remarcat Isern, que ha denunciat la nefasta gestió duta a terme per l’actual equip de govern. La Generalitat també finança la cobertura d’oci i l’alimentació de la infància en situació de vulnerabilitat durant el període d’estiu per un import de 13.923 €, “ajuda que també es retornarà per no haver fet la tramitació a temps de la factura corresponent”.

Segons ha afegit la candidata a l’alcaldia «estem parlant d’una deixadesa que afecta el normal funcionament del servei que atén no només a persones amb vulnerabilitat, sinó també a xiquets, xiquetes i adolescents, gent gran, persones amb discapacitat, associacions entre moltes altres. És evident que estem perdent diners, però molt més important encara són els serveis i atenció que estem perdent per no utilitzar eixos diners. És la ciutadania de Benicarló qui està pagant la inacció d’un equip de govern que ha situat les demandes socials en l’últim lloc de l’escala de prioritats. Hem vist com es convocaven borses de treball de diferents àrees de l’Ajuntament i s’impulsava contractació de personal a distints departaments mentre les carències a l’àrea social no es resolien».

Per la seua banda, la regidora i portaveu de Compromís, Marta Esudero, ha assenyalat que lamentablement “no parlem només de la indiferència cap a les necessitats de les persones sinó també de l’incompliment de la llei, ja que ara mateix, la normativa obliga a tindre eixes figures en plantilla, just per protegir els drets de les persones davant la falta de compromís d’algunes administracions, com lamentablement està practicant la nostra”.

Les promeses de què s’anaven a atendre aquests serveis han sigut contínues al llarg de tota la legislatura, però veiem com estem a dies de finalitzar-la i la situació és exactament la mateixa que el primer dia: els serveis socials municipals no estan dotats del personal que marca la llei.

Des de Compromís apostarem per a tindre els serveis socials que necessitem, amb tot el personal per atendre a les persones com cal, per poder a fer, no només les tasques d’intervenció, sinó també de prevenció. Perquè el nostre objectiu és posar a les persones en el centre de les nostres polítiques i, quan es tracta de persones, l’àrea de serveis socials és imprescindible”, ha assegurat Escudero.

Per a nosaltres, els serveis socials són un bé essencial, i actuarem en conseqüència, no només amb paraules, sinó amb fet i accions concrets”. Els nostres serveis socials municipals han de tornar a ser referència com ho han sigut en anys anteriors, però per això necessiten tot el suport i la voluntat política de fer més fàcil la seua feina posant-los els recursos materials i humans que necessiten per dur-la a terme.