El pressupost del 2022 es va haver d’aprovar ahir pel vot de confiança de l’alcaldessa i deixa fora la previsió d’inversions en la Piscina Municipal, fons per a la recuperació econòmica de teixit empresarial o el personal i les inversions necessàries per als serveis socials.

Marta Escudero, portaveu de Compromís alertava ahir que les dates d’aprovació del pressupost posaven de manifest la “gestió deficient” d’un equip de govern, que té majoria absoluta i que en els seus 3 anys de mandat ho ha aconseguit tindre els comptes municipals aprovats quan marca la normativa.

«L’any 2020, el partit socialista no va ser capaç d’aprovar el pressupost i va funcionar amb el del 2019. En 2021 es va aprovar 3 mesos tard. I enguany, la cosa empitjora encara més. Si no hi ha cap entrebanc, tindrem el pressupost definitivament aprovat, al juny. Això vol dir que el pressupost municipal del 2022 tindrà vigència només 6 mesos, la meitat de l’any, fet que diu molt de la planificació d’un equip de govern que mana en solitari»

El grup municipal de Compromís Benicarló va votar en contra el document econòmic, assenyalant que s’havien traspassat i obviat línies roges d’obligat compliment. Una d’elles, la cobertura d’una de les problemàtiques que més preocupen ara mateix a la ciutadania de Benicarló, la Piscina Municipal.

La regidora de Compromís assenyalava que al pressupost municipal del 2022, l’única aportació per a la Piscina Municipal són 15.000 € per al manteniment de l’aigua. «No es preveu cap partida econòmica per a les obres, per a una nova licitació, per al personal. Només 15.000 € per al manteniment durant 5 mesos d’una instal·lació tancada. Cap aportació ni solució més a una problemàtica vital, amb unes repercussions vitals sobre la salut, l’esport i sobre entitats esportives de Benicarló», ha denunciat Escudero.

Des de Compromís s’alertava també de la retallada dràstica de la partida de promoció econòmica, i concretament de la reducció d’un 95% de les ajudes destinades a empreses i persones autònomes i emprenedores. Segons la portaveu: «Passem dels 190.000 € de l’any passat a 10.000 € enguany, el que suposa una reducció del 95% de les aportacions de l’ajuntament a la revitalització i recuperació de l’economia benicarlanda. Això vol dir que aquest equip de govern pensa que l’economia benicarlanda està un 95% millor que l’any passat? Jo els convido a sortir al carrer i comprovar si eixa reducció econòmica que plantegen està justificada»

La preocupació de Compromís per la falta de planificació es fa extensiva també a les subvencions d’entitats culturals, esportives, socials o festives. Moltes associacions encara no han cobrat les subvencions del 2020 ni del 2021 i el pressupost municipal només contempla una anualitat. «L’Ajuntament té un retard acumulat importantíssim en el pagament de les subvencions, però no reflecteix al pressupost com pensa solucionar la situació. Si es paga amb diners del 2022 les subvencions del 2020, ¿amb què pagaran les del 2021 pendents i les del 2022?» critica la regidora de Compromís.

Serveis Socials

Escudero qualificava de despreocupació per part de l’Ajuntament deixar desateses les inversions dels cinc centres especialitzats de serveis socials, l’OACSE: «s’elimina l’aportació econòmica de l’Ajuntament de 325.000 € per finançar les despeses dels centres. Al mateix temps, reconeix que hi haurà inversions a fer, i que ja farà per buscar els diners en eixe moment. Inversions en centres són llits, aires condicionats, frigorífics, millores arquitectòniques… En un any, poden passar mil coses, i deixar la partida que ha d’afrontar eixes necessitats a 0 és molt arriscat»

Així mateix, la portaveu de Compromís es mostrava sorpresa i decebuda per l’incompliment de les ratios de personal de l’àrea de Serveis Socials: «tota la corporació municipal vam votar a favor el conveni de col·laboració amb la Conselleria de Mònica Oltra que posarà els diners necessaris per al funcionament de l’àrea de serveis socials. Però l’Ajuntament ja comença incomplint eixe acord i no ha inclós en la seua plantilla el personal obligatori per llei. Escoltar que aquestos pressupostos són socials i no contractar a qui ha de donar el servei és totalment incoherent».  

A més de la falta de recursos en les àrees econòmica o social, des de Compromís també han lamentat la inexistència de partides destinades a pal·liar el canvi climàtic mitjançant la contractació d’educadors ambientals. O la reducció de fons en l’àrea de joventut o participació ciutadana: «fa 3 anys que demanem tornar a les xifres del 2019 quant als diners destinats a la decisió ciutadana, els pressupostos participatius. Tot i presumir d’apostar per la participació, aquest equip de govern manté un fons de decisió ciutadana totalment insuficient».

Per donar cobertura a les propostes, Compromís Benicarló apunta a partides totalment prescindibles, com la remodelació del saló de plens, valorada en 50.000 €. «No entenem com inversions com aquestes es plantegen com a prioritàries, deixant fora altres necessitats molt més urgents com les obres de la piscina municipal o el suport social i econòmic a la ciutadania de Benicarló», conclou Escudero.