En data 21 de novembre es publicava l’anunci de licitació de les obres de reforma de la Piscina Municipal i l’explotació posterior del servei. Un procediment de contractació que ha vingut acompanyat de polèmica pel tancament de les instal·lacions imposat fins que la contractació no quedara assignada. Una adjudicació que havia de concedir la gestió de la instal·lació a l’empresa guanyadora al llarg de 25 anys.

Tot i les esperances transmeses per l’equip de govern socialista a la ciutadania de què la situació es resoldria amb la màxima celeritat, el dia 13 de gener es declarava desert el procediment de contractació per l’exclusió de l’única empresa que s’havia presentat al concurs.

Aquest fet torna a deixar en la incertesa el futur de la instal·lació esportiva i les dates en què les persones de Benicarló podran tornar a gaudir d’ella. 

Des de Compromís Benicarló lamenten profundament aquest nou entrebanc que torna a deixar en suspens la pràctica esportiva en la Piscina Municipal de Benicarló. «Tornem a perdre una oportunitat de regularitzar la situació de la piscina i fer possible que els benicarlandos i benicarlandes tornen a aprofitar-se dels beneficis de la natació tant en l’àmbit competitiu com preventiu o recreatiu», indica el regidor Josep Lluís Segura.

Davant la problemàtica actual, el grup municipal de Compromís torna a posar damunt la taula l’opció de la gestió directa del servei i les obres de millora de la instal·lació.  

I és que al llarg d’aquests últims anys de gestió privada les instal·lacions de la Piscina Municipal han patit un important deteriorament per l’abandonament i la falta d’inversió de l’empresa privada que s’encarregava de la seua gestió. El regidor davant aquesta situació diu que «des de Compromís sempre hem defensat el canvi de gestió i assumir el servei directament des de l’Ajuntament per donar el millor servei als benicarlandos i benicarlandes. Ara, després de saber que la licitació ha quedat deserta, pensem que cal més que mai reprendre aquesta via de la gestió directa» 

Compromís Benicarló proposa dur a terme un estudi de viabilitat econòmico-financera de la Piscina municipal i fer una comparativa de les despeses i ingressos que s’obtenen per la gestió privada i la pública. «En definitiva, demanem l’estudi dels pros i contres de municipalitzar el servei, garantint la subrogació del personal mantenint les seues condicions laborals», assenyala el regidor de Compromís. 

Segons Segura «està clar que per a les empreses l’oferta no resulta rendible i per això només s’ha presentat una a la licitació i ha quedat exclòs. En canvi, per a l’Ajuntament creiem que sí que seria possible assumir un servei que ha de ser públic, ja que no necessita obtenir el mateix rendiment econòmic que una empresa privada»

El grup municipal assegura que l’estudi permetria avaluar si és més avantatjós per a les arques municipals assumir directament el manteniment de la piscina que la privatització, ja que moltes vegades aquesta anàlisi es passa per alt quan s’entreguen a mans privades serveis públics. «El que segur que guanyaríem seria una millora en la gestió amb el benefici immediat que això tindria sobre la salut i el benestar de la gent de Benicarló. Un ajuntament pot prioritzar el benefici social per damunt dels beneficis econòmics, autèntic motor de la gestió privada. Els beneficis en aquest cas són inqüestionables» assegura el regidor.Compromís Benicarló és clar en la seua proposta: «quan l’experiència amb la gestió privada no ha sigut bona, cal utilitzar la situació per a defensar la gestió directa, la millor opció en aquests moments per reobrir en el menor temps possible la nostra Piscina Municipal i oferir un servei de qualitat a les persones que la utilitzen» conclou Josep Lluís Segura.