Arran el comunicat del comité d’empresa de l’OACSE, Compromís va preguntar al passat Ple ordinari per la formació que havia rebut el personal dels centres especialitzats relativa a la prevenció de contagis i utilització d’equips de protecció. La contestació rebuda constata que la formació no es va oferir fins al mes de novembre i a petició dels mateixos treballadors.

La presidenta de l’OACSE contestava al passat Ple de l’Ajuntament de Benicarló que els treballadors i treballadores dels centres havien rebut la formació quan l’havien sol·licitat. Segons les afirmacions del comité d’empresa, aquestes accions formatives no van tindre lloc fins al mes de novembre. Fins eixe moment, i per tal de fer un bon ús del material de protecció, el personal va haver de buscar recursos i formar-se de forma autodidàctica per reduir al màxim el risc de contagi. 

Marta Escudero, regidora de Compromís, qüestionava l’actuació de la direcció de l’OACSE en matèria formativa: «les empreses tenen l’obligació de garantir la salut dels seus treballadors i treballadores, i l’OACSE no queda al marge d’aquest deure. La situació excepcional requeria complir amb aquesta obligació amb la màxima celeritat, i en els primers dies de la pandèmia, ja pel mes de març, per tal de donar seguretat al personal i eines per poder fer bé la seua feina».

Des de Compromís alerten d’un possible incompliment de la Llei de Protecció de Riscos Laborals, ja que segons l’article 19 d’aquesta normativa, les empreses tenen l’obligació d’impartir formació a tots els seus treballadors des del moment de la seua contractació i amb independència de la modalitat o durada del contracte de treball que tinguen. I sobretot quan es produeixen canvis en les funcions del lloc de treball o manera d’executar-les, quan s’introdueixen noves tecnologies o materials o quan es donen canvis en els equips de treball.

«Totes aquestes circumstàncies s’han donat aquests últims mesos. I açò suposa que les persones treballadores no han de demanar els cursos, sinó que és l’empresa que ha de garantir tota formació relacionada amb els riscos per a la seguretat i salut dels treballadors que afecten tant l’empresa en el seu conjunt, com a cada lloc de treball específic, l’ús de les noves mesures de protecció i prevenció aplicables en l’entorn laboral o les mesures d’emergència o preventives per adaptar-se a l’aparició de nous riscos abans que tinguen lloc» assenyala Escudero. 

El grup municipal de Compromís posa èmfasi en la importància de la formació en prevenció i destaquen que l’activitat formativa és un dels principals eixos de la política preventiva. L’objectiu bàsic de l’activitat formativa és garantir que els treballadors i treballadores tinguen els coneixements bàsics perquè puguen protegir-se al màxim dels riscos inherents al lloc de treball, sobretot quan sobrevenen situacions com les provocades per la Covid-19. 

«Tenim la sort de tindre una plantilla molt professional als centres que han buscat tota la informació necessària per a menejar-se en la nova realitat de la pandèmia, utilitzar correctament els EPIs o prendre les mesures de seguretat necessàries per a controlar i evitar els contagis» indica Marta Escudero. La regidora adverteix que, a banda del treball intens que ha fet el personal aquests últims mesos atenent a les persones usuàries dels centres, s’ha de sumar el plus de buscar una formació que s’haguera hagut de proporcionar des del mateix OACSE. «La felicitació per tant, s’ha d’intensificar més si cap» diu la portaveu.

En eixe sentit, des de Compromís manifesten la seua decepció per la reacció tant de l’alcaldia com  de la presidenta de l’OACSE a les demandes del comité d’empresa, que ràpidament van acudir als mitjans per negar les afirmacions dels treballadors i banalitzar les necessitats que han transmés. «Potser no ha sigut la millor manera d’actuar en el moment en què el personal dels centres, que han fet un esforç titànic per donar un servei excel·lent, alerten de què les condicions de treball no són les adequades. Creiem que abans de contradir les afirmacions dels representants sindicals, tocava escoltar amb esperit d’autocrítica i trobar vies de millora» conclou la regidora de Compromís Benicarló.