La portaveu del grup municipal indica que la sessió del passat divendres va anar més enllà de la discrepància política i es va convertir en un seguit d’atacs personals de l’alcaldessa cap a les persones que formen part de l’oposició.

El primer ple telemàtic celebrat a Benicarló passarà a la història no només per realitzar-se amb la corporació municipal als seus domicilis, sinó també ser l’altaveu d’unes desafortunades afirmacions de l’alcaldia cap al treball que estan desenvolupant els grups de l’oposició.

Marta Escudero, regidora de Compromís diu que «des d’un primer moment ja vam veure que la sessió seria complicada. El ple s’havia convocat amb molta precipitació, amb menys de 24 hores d’antelació. Just per aquest motiu, els 3 grups de l’oposició havíem demanat amb anterioritat que només es tractaren aquells assumptes urgents, i els que no ho eren, que foren posposats al següent ple per poder revisar i estudiar la documentació amb condicions. La demanda, no només no va ser escoltada, sinó que va rebre burles per part de l’alcaldessa».

La regidora de Compromís lamenta que la informació a tractar al ple va arribar amb menys de 24 hores a l’oposició, temps totalment insuficient per fer la tasca de fiscalització correctament.
«Vam rebre a escasses hores del ple, un llistat amb 710 factures i 32 documents administratius sobre els quals havíem d’emetre un vot justificat. La nostra queixa va desencadenar una reacció inaceptable per part de l’alcaldessa» assenyala Escudero.

L’alcaldessa va afirmar que cap dels membres de l’oposició revisa els expedients abans del ple, declaracions que Compromís Benicarló considera gravíssimes per ser absolutament falses. «Els dos regidors del nostre grup hem anat a revisar puntualment i sense excepció tots els expedients que s’han tractat en cadascun dels òrgans col·legiats de l’Ajuntament, plens i comissions informatives. Afirmar el contrari és faltar a la veritat i a més, menysprear el temps i treball de membres de la corporació municipal triats democràticament» indica la portaveu.

A més d’aquestes desencertades paraules, al llarg de tot el Ple es van succeir les burles i desqualificacions personals de l’alcaldessa dirigides cap a la portaveu de Compromís, fent burla dels arguments emprats al debat polític i inclús qüestionant la vàlua d’aquests segons els anys de l’experiència dins l’Ajuntament.
«L’alcaldessa va donar a entendre que la meua experiència de 5 anys a l’Ajuntament no em capacita per fer determinades demandes o declaracions. Considero que qüestionar la validesa d’uns arguments d’acord amb els anys d’estada dins una administració és una falta de respecte, no només cap a mi individualment, sinó cap a tota la resta de corporacions, la present, passades i futures» lamenta Marta Escudero.

La regidora de Compromís afirma que «la feina de l’oposició és important dins la democràcia i com tal, mereix un respecte. Nosaltres som responsables amb el nostre paper i demanem poder fer la nostra feina amb condicions, de la mateixa manera que l’hem fet fins ara. L’excepcionalitat de la situació no ha de restar garanties d’ informació i transparència».

«La reacció de l’alcaldessa davant aquesta demanda és un menyspreu greu cap als grups de l’oposició. Demanem una rectificació de les afirmacions falses que tota la ciutadania va poder escoltar al passat Ple» conclou la regidora.