Des de l’1 de gener, el Centre d’Informació i Assessorament Juvenil no dóna servei i roman tancat. Així mateix la resta de canals de comunicació del centre, xarxes socials i web, es troben inactius o desactivats des del 2019.

 

El Centre d’Informació Juvenil (CIAJ) és un servei d’atenció al públic on mitjançant l’atenció personalitzada i gratuïta de professionals, els joves i adolescents poden consultar-hi tota aquella informació que els interesse sobre diferents temàtiques: treball, formació, voluntariat, habitatge, cultura, esports, oci i lleure, salut, turisme, cooperació… A més, s’ofereixen cursos, tallers i activitats informatives adreçats als joves. El servei del CIAJ es gestiona des de la regidoria de Joventut. 

 «El CIAJ és un servei de suport per a gent jove, per a informar-los i assessorar-los. Un espai per donar resposta a les seues necessitats, un espai de trobada i dinamització. Pensem que és un servei molt important, ja que atén un període vital de transició, d’adaptació i d’ajust fins a la maduresa. És incomprensible que l’Ajuntament deixe de banda un sector poblacional amb característiques pròpies com és la joventut i tanque un espai de referència com és el Centre d’Informació Juvenil» indica  el regidor Josep Lluís Segura.

Es posa de manifest la importància del Centre d’Informació Juvenil entre el públic jove per les dades que el mateix centre registra: més de 650 consultes a l’any de tipus presencial o a través del telèfon o correu electrònic, i sobre temàtiques diverses, com drets i consum, oci, orientació laboral i professional, voluntariat, immersió lingüística, estades a l’estranger o beques i carnet jove. 

La població jove de Benicarló se situa entorn les 6000 persones, la qual cosa suposa que el servei que ofereix el Centre d’Informació Juvenil té com a públic diana un quart de tota la població benicarlanda.

El regidor de Compromís alerta: «hem detectat que a banda de les portes tancades de l’espai físic del Centre d’Informació, ubicat al carrer Sant Francesc, estan inactives totes les xarxes socials del servei, mitjà de comunicació i  de contacte molt utilitzat per la gent jove. Així mateix el nou web del CIAJ, que es va posar en marxa el 2018,, apareix desactivat sense cap possibilitat de consulta d’informació. En definitiva, el Centre d’Informació Juvenil ha deixat de prestar tots els seus serveis des de l’inici d’any».

El CIAJ de Benicarló es troba inscrit a la Xarxa d’Informació Juvenil de la Comunitat Valenciana, fet que el reconeix oficialment i obliga a l’Ajuntament de Benicarló a complir uns requisits. Dins d’aquestes obligacions, s’inclouen, disposar d’un local accessible i mantenir un horari d’atenció al públic no inferior a vint hores setmanals per part de personal professional. 

«El CIAJ de Benicarló apareix inscrit a la Xarxa d’Informació Juvenil de tot el territori valencià, tal com es pot comprovar al web de l’Institut Valencià de la Joventut. Però actualment, amb el servei anul·lat està incomplint clarament els requisits per pertànyer a aquesta xarxa. Alertem a l’Ajuntament de Benicarló que aquesta omissió de serveis pot tindre conseqüències econòmiques, ja que el centre benicarlando pot perdre la condició de centre inscrit en la Xarxa d’Informació Juvenil de la Comunitat Valenciana, i en conseqüència, l’accés a ajudes o subvencions. D’altra banda, d’acord amb la llei de polítiques de joventut del 2017, es podria sancionar a l’Ajuntament de Benicarló amb multes de 50 fins a 30.000 euros» manifesta Segura. 

Des del 2015, el Centre d’Informació Juvenil ha anat experimentant una clara projecció i un augment progressiu i significatiu de persones usuàries. En quatre anys, s’han millorat, reorganitzat i adequat les instal·lacions i també s’ha consolidat l’horari més accessible per atendre al nombre més gran possible de persones joves del municipi, obrint totes les tardes dels dies laborables. A més, al llarg de la legislatura passada es va establir un calendari continuat de cursos de formació una vegada detectades les necessitats i demandes del col·lectiu juvenil.

Josep Lluís Segura fa la vista enrere i  comenta que «la legislatura passada, amb la regidoria de Joventut gestionada per Compromís, es va donar una empenta clara a les polítiques de joventut, amb un pressupost que es va multiplicar per 5 respecte al de 2015, la consolidació del centre d’informació juvenil amb un horari ampliat i una oferta de cursos continuada. Així mateix, es van impulsar nous projectes com la Fira de la Joventut premiada per l’IVAJ com a bona pràctica entorn la joventut.»

«Les administracions públiques han de garantir que els i les joves puguen definir i construir el seu projecte vital, individual i col·lectiu, en igualtat d’oportunitats. Per tant, les polítiques en matèria de joventut són una de les millors inversions per al futur de la societat. La joventut és futur però també és present. Si no es treballa des del present amb la joventut, que el dia de demà serà el nostre futur, no podem garantir el seu ple desenvolupament i apoderament. El nou equip de govern està fallant en aquest aspecte, relegant la inversió en serveis per a la joventut a un segon pla i no oferint als nostres joves l’atenció que mereixen» afirma el regidor de Compromís Benicarló.