El regidor de Compromís a Benicarló, Joan Manel Ferrer, ha denunciat que “fa set mesos que hem demanat a l’Ajuntament un llistat de factures i encara no se’ns ha facilitat”.

Ferrer recorda que el grup municipal de Compromís “va demanar per registre d’entrada el dia 21 de novembre que se li facilitaren una sèrie de factures, concretament totes aquelles dels anys 2012 i 2013 que no vingueren firmades pel tècnic municipal competent, així com la identificació del tècnic competent per a firmar-les en cada cas”. El regidor ha criticat  que “a  data d’avui no ens han fet arribar cap tipus d’informació al respecte”.

“És lamentable que l’Ajuntament ens amague una informació demanada per escrit fa 7 mesos” comenta Ferrer. “I això que des del Partit Popular a Benicarló sempre presumeixen de transparència i sempre ens diuen que tot allò que vulguem saber ho preguntem perquè no hi ha res a amagar. Ara estan demostrant que tot allò que proclamen no és cert” afefgeix.

El regidor ha explicat que “des de Compromís el que volem saber és perquè els tècnics corresponents no han signat algunes factures, ja que totes les factures de l’Ajuntament han d’estar signades tant per la part política com pel tècnic, que és qui confirma que un determinat producte s’ha comprat o que una feina s’ha fet”.

Ferrer ha recordat que en la petició registrada a l’Ajuntament, el grup municipal de Compromís va demanar que “subsidiàriament, en cas de no poder o no voler facilitar-nos còpia, que se’ns informe per escrit de les següents dades respecte d’eixes factures: data de fractura, data de pagament, emissor de la factura, NIF/CIF de l’emissor de la factura, número de la factura, import de la factura i funcionari responsable de signar-la”. D’aquesta manera, “sabrem de forma directa què està passant a casa nostra, que és un dret que tenim com a regidors” ha conclòs el regidor de la formació nacionalista.