La secretària local de Compromís a Benicarló Marta Escudero ha informat que el grup municipal de Compromís a l’Ajuntament de Benicarló presentarà al ple de juliol una moció perquè s’elabore una ordenança fiscal reguladora d’una taxa per la instal·lació de caixers automàtics d’entitats financeres a les façanes dels immobles amb accés directe a la via publica.

En paraules d’Escudero, “proposem que els caixers automàtics dels bancs i caixes paguen una taxa anual de 2 € diaris a l’Ajuntament per ocupar l’espai públic. L’objectiu d’aquesta taxa és ajudar a augmentar els ingressos al consistori en uns moments de crisi, i fer corresponsables a aquestes entitats perquè ajuden el poble a superar l’entrebanc econòmic, i al mateix temps que l’Ajuntament puga complir els seus compromisos financers”.

Aquesta taxa, que ja ha estat aprovada en Ajuntaments com Benicàssim, Picanya o Paterna, el que tracta d’evitar és una discriminació amb les entitats bancàries que tenen els caixers al seu interior, perdent espai que podrien dedicar a altres usos, així com “evitar el greuge comparatiu entre les entitats financeres i els autònoms i xicotetes empreses d’hostaleria, ja que hi ha una gran diferència entre allò que li significa a un autònom ocupar el carrer, en el cas que tinga un bar i vulga instal·lar una terrassa, amb l’increment de la despesa a l’hora de pagar taxes municipals, i allò que li significa a un banc, que a hores d’ara no paga res per tindre la seua finestra automàtica en la façana d’un edifici” assenyala la secretària local de Compromís.

“Segons el principi de justícia distributiva, és necessari que aquells que més tenen, com ara els bancs i les caixes d’estalvi, aporten més. Per això i perquè estan ocupant la via pública a les façanes, sense que signifique cap despesa per a ells és pel que presentarem aquesta moció”, continua Escudero.

“És per això que proposem que es modifique l’actual ordenança municipal d’ocupació de via pública i s’incloga aquesta taxa especial de 2 € diaris per a les entitats bancàries, ja que els seus recursos econòmics són molt superiors als dels propietaris dels comerços de la localitat que fan ús de la via pública. Amb aquesta mesura l’Ajuntament pot recaptar anualment aproximadament 5.000 euros” ha conclòs Escudero.

Aquesta moció serà presentada al ple de juliol i des de Compromís s’espera que siga aprovada per unanimitat.