Des del grup municipal del Bloc-Compromís de Benicarló s’ha posat en marxa una iniciativa en la que es demana la participació dels ciutadans per a l’elaboració dels pressupostos de Benicarló de 2013. Així, ja siguen col·lectivitats, associacions, penyes, o a nivell individual es podran fer arribar les iniciatives i propostes i des del Bloc-Compromís es valoraran i les aportaran per a la seua aprovació.

Aquesta iniciativa que ja porta un mes en marxa ja ha fet arribar algunes propostes al grup nacionalista de Benicarló. Segons les mateixes fonts, quasi totes son de caràcter social i destinades a la recuperació de l’economia familiar.

Bloc-Compromís ha posat a disposició dels ciutadans el mail info@blocbenicarlo.com per a poder fer els suggeriments oportuns i també dona la oportunitat de reunir-se amb els diferents col·lectius de Benicarló tant empresarials, culturals, esportius, socials o inclús grups de treballadors que així ho creguen convenient per tal de tractar les idees amb més profunditat.